Xây dựng lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế cho ngành Đường Việt Nam

05/07/2006

Báo cáo này giới thiệu các kết quả nghiên cứu được thực hiện để đưa ra các đề xuất chính sách hướng dẫn quá trình hội nhập kinh tế ngành mía đường Việt Nam với thị trường thế giới. Báo cáo được thực hiện như một hoạt động bổ sung của dự án Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế ngành nông nghiệp và PTNT (SCARDSII). SCARDSII là một hợp phần trong chương trình Xây dựng năng lực điều hành hiệu quả của Việt Nam - Úc (CEG) do AusAID tài trợ.

Mục tiêu của nghiên cứu bổ sung trong SCARDSII là xây dựng một “lộ trình” trong đó đề ra các quyết định chính sách cần thiết để hội nhập quốc tế ngành mía đường. Dự kiến nghiên cứu này sẽ được sử dụng như một mô hình để xây dựng các “lộ trình” tương tự cho các ngành khác ở trong nông nghiệp - nông thôn đang phải đối diện với áp lực điểu chỉnh cơ cấu khi Việt Nam thực hiện các thoả thuận thương mại quốc tế. Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhóm nghiên cứu xin cảm ơn sự hỗ trợ tài chính của AusAID cho nghiên cứu này.


Tin khác