Từ tháng 7.2013: Nhiều chính sách mới có hiệu lực

02/07/2013

Theo Nghị định 66/2013 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1.7.2013, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Theo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, từ 1.7.2013, cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế là 9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế (108 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Theo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” có hiệu lực từ ngày 15.7.2013, có 5 trường hợp được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ; Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Nghị định 45/2013 có hiệu lực từ 1.7.2013 quy định làm thêm giờ đối với người lao động. Theo đó, số giờ làm thêm trong ngày không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày. Khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần thì số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.
Thủ tướng đã quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 33/2007 hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 và Quyết định 1342/2009 phê duyệt Kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012 đến năm 2015. Đây là nội dung Quyết định 33/2013, có hiệu lực từ 25.7.2013.
Một quy định đáng chú ý tại Nghị định 91 là từ 1.7.2013, các xe khách, xe container không lắp các thiết bị giám sát hành trình sẽ bị xử lý (xem chi tiết ở trang 14). Ông Nguyễn Văn Huyện - Chánh Thanh tra Bộ GTVT cho biết, từ 1.7, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tập trung kiểm tra tại các điểm đỗ, bến xe, nếu xe nào chưa lắp thiết bị sẽ bị dừng hoạt động.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/144925p1c25/tu-thang-72013-nhieu-chinh-sach-moi-co-hieu-luc.htm


Tin khác