Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2015 đợt 2

23/12/2014

Ngày 23/12/2014, Viện có nhận được Thông báo của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2015 đợt 2. Thông tin cụ thể như sau:

Ngày 23/12/2014, Viện có nhận được Thông báo của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2015 đợt 2. Thông tin cụ thể như sau:

1. Đào tạo Thạc sĩ:

- Chuyên ngành: Khoa học đất, khoa học cây trồng, Di truyền và chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Hệ thống nông nghiệp.

- Hình thức: Tập trung; Thời gian: 1,5 năm - 2 năm.

2. Đào tạo Tiến sĩ:

- Chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Di truyền và chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Khoa học đất.

- Hình thức: Hệ tập trung 4 năm đối với người có bằng đại học, 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ;  Hệ không tập trung 5 năm đối với người có bằng đại học, 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ.

- Thời gian nộp hồ sơ: trước 28/2/2014 tại Ban Đào tạo sau đại học, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì - Hà Nội.

 (chi tiết xem trong file đính kèm).


Tin khác