Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về định giá nước trong nông nghiệp

07/04/2016

Ngày 6-4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về định giá nước trong nông nghiệp.

Tại hội thảo, đại diện Bộ NN và PTNT cho rằng, việc chuyển đổi từ cơ chế quản lý nước, cung cấp có tính chất bao cấp sang quản lý và cung cấp theo cơ chế thị trường là việc cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước cũng như tiết kiệm nước.

Nhìn từ thực trạng cung cấp nước hiện nay, đặc biệt tại các vùng đang bị hạn hán nghiêm trọng, việc quản lý hiệu quả các công trình thủy lợi vẫn còn nhiều yếu kém, đặt ra nhiều vấn đề cần thiết phải hướng tới quản lý và cung cấp nước theo cơ chế thị trường. Các đại biểu cho rằng, để thúc đẩy vấn đề này, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước cần có sự tham gia của toàn dân, của khu vực tư nhân.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, trong giai đoạn vừa qua, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ thủy lợi phí để giảm bớt gánh nặng cho người dân. Nhưng hiện nay, cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, nước không chỉ sử dụng riêng cho nông nghiệp. Trong giai đoạn mới cần tiếp tục hoàn thiện chính sách sử dụng nước theo hướng thị trường. Định giá nước để tính đúng với các đối tượng mà chưa cần phải hỗ trợ.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, để nước trở hành một hàng hóa và quản lý theo quy luật thị trường sẽ còn nhiều vấn đề phải làm và cả một chặng đường dài nhưng việc chuẩn bị cơ sở để ban hành các chính sách, tổ chức thực hiện cần phải làm ngay từ bây giờ.

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tham dự Hội thảo này.

 


Tin khác