Thư mời báo giá dịch vụ vận chuyển đợt 2

30/05/2016

Thư mời báo giá dịch vụ vận chuyển đợt 2

Trong khuôn khổ Hoạt động “Hoàn thiện đề xuất về sự tham gia của ngành cà phê. cao su và thủy sản vào quá trình thực hiện REDD+ tại Việt Nam”, Ban quản lý Chương trình hợp tác với UN-REDD Việt Nam giai đoạn II - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức khảo sát thực địa tại Bình Thuận từ ngày 21/6 – 27/6/2016

Ban quản lý Chương trình hợp tác với UN-REDD Việt Nam giai đoạn II - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị tham gia báo giá về việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, các yêu cầu như sau:

 

TT

Nội dung

 Đơn vị tính

Số lượng dự kiến

 

Tỉnh Bình Thuận

 

1200

1

Thuê xe 2 chiều Tp.HCM-Bình Thuận- Tp HCM

km

500

2

Thuê xe nội tỉnh Bình Thuận

km

700

Địa chỉ liên hệ:

Bà Nguyễn Thúy Nga – Ban quản lý Chương trình hợp tác với UN-REDD Việt Nam giai đoạn II - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Tầng 3, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 04 37286571

Thời gian nhận báo giá từ ngày 31/05/2016 đến hết ngày 09/06/2016


Tin khác