Thư mời Liên hệ cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tổ chức tập huấn về phòng cháy, chữa cháy

04/11/2016

Liên hệ cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tổ chức tập huấn về phòng cháy, chữa cháy

THƯ MỜI

          Địa điểm: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

          V/v tham gia vào chào giá cạnh tranh làm đơn vị liên hệ cơ quan Cảnh sát Phòng cháy & chữa cháy tổ chức tập huấn về phòng cháy & chữa cháy.

          Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thông báo như sau:

          1. Mời các công ty, đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh.

          Hạng mục: Liên hệ cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tổ chức tập huấn về phòng cháy, chữa cháy.

          Địa điểm: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

          Với yêu cầu cơ bản sau:

 

S

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Số lượng

 

A

Tuyên truyền, huấn luyện

 

   

1

Kinh phí giảng viên lý thuyết:

Người

1

 

2

Kinh phí giảng viên thực hành:

Người

1

 

3

Kinh phí tài liệu cho học viên tham gia khóa học

Bộ

25

 

4

Cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Người

25

 

5

Soạn thảo bài giảng, photo kiểm tra, chấm bài (30 người)

Người

25

 

6

Chi phí quản lý lớp học

Lớp

1

 

B

Phương tiện huấn luyện

 

   

7

Bình bột MFZ4, Bình khí chữa cháy MT3 (2 người sử dụng 1 bình chữa cháy)

Bình

12

 

8

Kinh phí mua xăng (02 người sử dụng 1 lít xăng)

Lít

12

 

9

Thuê khay xăng, bùi nhùi châm xăng, vận chuyển

Cái

1

 

C

Kinh phí thực tập PACC

 

   

10

Xe chữa cháy

Xe

1

 

11

Bồi dưỡng CBCS thực tập

Người

2

 

12

Dung dịch chất chữa cháy

Lít

20

 

13

Quả tạo khói

Quả

1

 

14

Xây dựng  phương án  chữa cháy  mới

Quyển

1

 

15

Bồi dưỡng cán bộ khảo sát PACC xây dựng kế hoạch

Người

1

 

 

 

          Viện kính mời quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp yêu cầu nêu trên.

          2. Thời gian nhận báo giá hết ngày 09/11/2016 tại Phòng Tổ chức, Hành chính tầng 2 phòng 204, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

          Điện thoại: 043.9722067.

          3. Viện sẽ chọn đơn vị thực hiện trên các tiêu chí: giá cạnh tranh, chất lượng, thời gian thực hiện.

          Trân trọng.

 

 


Tin khác