Xóa bỏ 15 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 108 thủ tục

13/12/2016

Bộ Công Thương đã chính thức công bố việc bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục phức tạp khác theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh mà Chính phủ ưu tiên hàng đầu.

Sau nhiều năm trì trệ và dựng “hàng rào” trong các lĩnh vực kinh doanh mà Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước, hôm 13-12, bộ này công bố xóa bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục khác trong số 443 thủ tục ở 19 lĩnh vực kinh doanh từ cấp xã tới cấp trung ương.

Đáng chú ý, trong số 15 thủ tục hành chính được xóa bỏ ở lĩnh vực thương mại quốc tế có việc đơn giản hóa các trường hợp phải xin cấp giấy phép: doanh nghiệp FDI không phải làm thủ tục xin quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; đơn giản hóa các trường hợp phải xin cấp giấy phép; mở rộng quyền bán buôn các mặt hàng là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quyền phân phối bán buôn chỉ giới hạn trong phạm vi một số ngành hàng nhất định thuộc danh mục do Bộ Công Thương ban hành; đơn giản hóa hồ sơ cấp giấy phép, bỏ tài liệu hồ sơ thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong lĩnh vực kinh doanh khí thì sửa đổi hình thức “bản sao” được quy định tại Điều 44 và Điều 48 Thông tư số 41/2011/TT-BCT: “Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu”; bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua mạng internet theo hình thức dịch vụ công trực tuyến; sửa thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG từ “2 năm” thành “5 năm”.

Lĩnh vực xuất, nhập khẩu: bãi bỏ bản chính hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; bãi bỏ bản chính hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; bãi bỏ bản chính hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo...

Theo bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) được công bố hàng năm, Bộ Công Thương xếp hạng gần chót bảng ở những năm 2014 (12/19 bộ), 2015 (18/19 bộ)

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn


Tin khác