Hội nghị tổng kết Chương trình Bảo quản chế biến Nông Lâm Sản - Giai đoạn 2002-2005

11/09/2006

Báo cáo tổng kết chương trình Bảo quản và chế biến nông lâm sản do Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/9/2006.  Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNNT Bùi Bá Hồng, đại diện các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Doanh nghiệp liên quan.

Báo cáo tổng kết chương trình Bảo quản và chế biến nông lâm sản do Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/9/2006.  Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNNT Bùi Bá Hồng, đại diện các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Doanh nghiệp liên quan.|

Năm 2002, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Chương trình Bảo quản chế biến Nông lâm sản nhằm đáp ứng nhu cầu bức xúc về công nghệ và thiết bị bảo quản chế biến Nông lâm sản, tập trung giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ mà thực tiễn đang đòi hỏi, để tạo ra các công nghệ và sản phẩm có tác động rõ rệt đến công tác bảo quản chế biến nông lâm sản phục vụ nội tiêu, xuất khẩu; gắn kết hoạt động trước thu hoạch với sau thu hoạch và quá trình lưu thông để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, ổn định; gắn kết sản xuất với thị trường.

Nội dung chính của chương trình trong giai đoạn 2002-2005 là nghiên cứu, phát triển công tác bảo quản bao gồm cả truyền thống và hiện đại phục vụ chương trình phát triển kinh tế ngành, nâng cao chất lượng giảm tổn thất sau thu hoạch; tạo ra một số công nghệ thích ứng, sản phẩm chế biến có chất lượng cao, tạo điều kiện đẻ mở rộng đầu ra cho nông dân; xây dựng các mô hình bảo quản, sơ chế và chế biến nông sản khép kín gắn liền với vùng sản xuất từ đó nhân rộng ra các địa phương; nghiên cứu tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường.

Chương trình này đã thu hút 13 đề tài nghiên cứu khoa học với sự tham gia của nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong đó có 3 đề tài có nội dung đón đầu và các đề tài còn lại đểu có sản phẩm và dây chuyền chuyển giao sản phẩm cho sản xuất có thể ứng dụng ngay vào sản xuất và đời sống. Hơn nữa, chương trình đã cho ra đời 68 công nghệ mới, 71 kiểu máy móc thiết bị và 8 loại vật liệu mới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, nhiều đề tài nghiên cứu đã quan tâm đến việc tận dụng phụ phế phẩm nông nghiệp như thịt quả điều, vỏ nhân điều, cành thân gỗ rừng trồng,... để tạo ra sản phẩm có giá trị hơn và làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chương trình cũng gắn kết chặt chẽ giữa công tác nghiên cứu với công tác đào tạo, nó đã giúp đào tạo mới 4 tiến sỹ, 36 thạc sỹ và 82 kỹ sư.

Hội nghị cũng đã nghe tham luận và đóng góp ý kiến của các chuyên gia cũng như của các đơn vị sản xuất liên quan đến bảo quản và chế biến nông lấm sản vào báo cáo tổng kết của chương trình. Tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bùi Bá Bồng tổng kết và đánh giá cao kết quả thực hiện của chương trình Bảo quản và chế biến Nông lâm sản giai đoạn 2002-2005, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động của chương trình trong giai đoạn 2006-2010 và tới năm 2015.

Nguyễn Trang Nhung


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC