Bộ NNPTNT bỏ “vòng kim cô” với vật tư nông nghiệp

05/01/2017

Với tinh thần tạo môi trường sản xuất kinh doanh thông thoáng, Bộ NNPTNT vừa có quyết định 5463 (ngày 28.12.2016) về việc bãi bỏ Thông tư 20 ngày 26.6.2014 quy định một số nội dung về phân công thẩm quyền và quản lý vật tư nông nghiệp.

Theo đó, quyết định mới của Bộ NNPTNT đã phân công cho các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành một số trách nhiệm: Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra nội bộ của đơn vị đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép khảo nghiệm, đăng ký lưu hành, công nhận vật tư nông nghiệp, công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm.

Quyết định 5463 về việc bãi bỏ Thông tư 20 ngày 26.6.2014 quy định một số nội dung về phân công thẩm quyền và quản lý vật tư nông nghiệp.

Tuy vậy, quyết định cũng nêu rõ định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, các đơn vụ phải báo cáo Bộ về tình hình cấp phép, bao gồm danh sách vật tư nông nghiệp được cấp phép, danh sách vật tư nông nghiệp không tiếp tục sản xuất, lưu hành hoặc sử dụng. Đồng thời, Bộ NNPTNT cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp phép; công bố công khai, kịp thời thông tin cấp phép trên trang điện tử của đơn vị.

Bộ NNPTNT cũng nêu rõ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các đơn vị chuyên ngành sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng trong hoạt động cấp phép khảo nghiệm, đăng ký lưu hành, công nhận vật tư nông nghiệp.

Trước đó, ngày 26.6.2014, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã ban hành Thông tư 20 quy định một số nội dung về phân công thẩm quyền và quản lý vật tư nông nghiệp. Theo quyết định này, việc ban hành các danh mục vật tư nông nghiệp đều phải trình lên Bộ trưởng Bộ NNPTNT và chỉ được phép ban hành sau khi Bộ trưởng chấp thuận. Quy định này được coi là “vòng kim cô” để siết việc quản lý, cấp phép cho các loại vật tư nông nghiệp (thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y…).

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cũng phản ánh, quy định này đã làm chậm quá trình cấp phép khảo nghiệm, công bố các sản phẩm mới của doanh nghiệp.

Theo Bộ NNPTNT, việc bãi bỏ Thông tư 20 nhằm tạo sự thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, cung cấp vật tư có chất lượng cho người dân và nông nghiệp nước nhà. Mặc dù quy định mới thông thoáng hơn, nhưng Bộ NNPTNT cũng quy rõ trách nhiệm cho từng đơn vị quản lý chuyên ngành để công tác quản lý vật tư đi vào nề nếp.

Theo Dân Việt


Tin khác