IPSARD tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2018

11/01/2019

Sáng 11/01/2019, tại Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2018 của Viện; Báo cáo phong trào cán bộ công nhân viên chức và người lao động; Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm 2018; đồng thời Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020; các quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc năm 2018.

Hội nghị cũng đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 cần thực hiện: Quyết tâm làm tốt công tác tham mưu chính sách, chiến lược, phản biện, tư vấn cho các cơ quan lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành; Công tác tham mưu về tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành; Nghiên cứu hỗ trợ xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp, chương trình nông thôn mới; Tăng cường công tác đối thoại, thông tin chính sách, thông tin thị trường, phục vụ mọi thành phần kinh tế trong ngành; Hoàn chỉnh hệ thống tổ chức đáp ứng yêu cầu đổi mới, theo hướng phát huy quyền tự chủ, nâng cao chất lượng cán bộ, phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quản lý của ngành; Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026; gắn kết giữa quy hoạch với đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ; Tạo điều kiện để cán bộ được quy hoạch học tập nâng cao trình độ; Nâng cao chất lượng tham mưu và hoạt động khoa học, hiệu quả công tác tổ chức quản lý đơn vị; Nâng cao đời sống cho cán bộ công chức và điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ.

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã thống nhất về các kết quả của Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng nhấn mạnh, năm 2019, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng đơn vị, cán bộ viên chức và người lao động của Viện quyết tâm đổi mới để thực hiện thành công nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của Viện, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước của ngành.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị
Cán bộ công chức, viên chức và người lao động Viện tham dự Hội nghị
Cán bộ công chức, viên chức và người lao động bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020
Viện trưởng Nguyễn Đỗ Anh Tuấn trao tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

IPSARD


Tin khác