THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

20/05/2020

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT

 TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN

NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các công việc dưới đây:

Gói thầu số 1: Chuyên gia thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về “Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của Việt Nam” – 2 người (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói thầu số 2: Chuyên gia thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về “Nông nghiệp Việt Nam” – 4 người (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói thầu số 3: Chuyên gia thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về “Nông thôn Việt Nam, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp, HTX, trang trại nông nghiệp” – 3 người (Phụ lục 3 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói thầu số 4: Chuyên gia xây dựng và biên tập các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử và bản in – 5 người (Phụ lục 4 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Chuyên gia tư vấn cá nhân quan tâm, vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch khoa học đến Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn,Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Địa chỉ: Phòng 403, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc email: thuy.tran@ipsard.gov.vn trước 16h ngày 27/5/2020.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

        Nguyễn Anh Phong

 

 


Tin khác