THƯ MỜI BÁO GIÁ Cung cấp dịch vụ vé máy bay phục vụ hội thảo

10/11/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Cung cấp dịch vụ vé máy bay phục vụ hội thảo

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm    

Trong khuôn khổ tổ chức hội thảo “Họp Ban Điều phối ngành hàng Cà phê Việt Nam năm 2020” do Bà Trần Thị Thanh Nhàn phụ trách hoạt động, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay phục vụ hội thảo “ Họp Ban Điều phối ngành hàng Cà phê Việt Nam năm 2020” dự kiến tổ chức ngày 23/11/2020 tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

Dịch vụ đặt vé máy bay

STT

Hành trình

Số lượng khứ hồi

Thời gian dự kiến

1

Hà Nội – Hồ Chí Minh – Hà Nội

03 vé

Tháng 11/2020

            Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ ba, ngày 17/11/2020.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp : Nguyễn Thị Liễu số điện thoại 0965.790.163 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020


Tin khác