THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

10/09/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

 CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị quan tâm

 

Hà nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động: “ Đánh giá mối quan hệ của các doanh nghiệp và hộ gia đình trong chuỗi hành trình giống cây lâm nghiệp”. Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (Viện) triển khai các cuộc khảo sát thực địa  tại các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Viện kính mời các Công ty/Đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô  gửi báo giá chào hàng dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Loại xe ô tô: Loại xe 07 chỗ

2. Lịch trình và thời gian dự kiến:

TT

Lịch trình dự kiến

Số ngày đi

Thời gian dự kiến

01

Xe 01: Hà Nội –  Hải Phòng – Hà Nội

08

Từ 01/10/2020 đến 10/10/2020

02

Xe 02: Hà Nội – Quảng Ninh – Hà Nội

08

03

Xe 03: Hà Nội – Thanh Hóa – Hà Nội

08

04

Xe 01: Hà Nội – Nghệ An – Hà Nội

08

Từ 12/10/2020 đến 19/10/2020

05

Xe 02: Hà Nội – Hà Tĩnh – Hà Nội

08

06

Xe 03: Hà Nội – Quảng Bình – Hà Nội

08

07

Xe 01: Hà Nội – Quảng Trị - Hà Nội

08

Từ 23/10/2020 đến 30/10/2020

07

Xe 01: Hà Nội – Thừa Thiên Huế - Hà Nội

08

Từ 01/11/2020 đến 15/11/2020

 

Tổng cộng:

64

 

                           

Hạn chót nhận báo giá là ngày 18 tháng 09 năm 2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phạm Quốc Trị, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0949058499;   Email: tienquoctri@gmail.com

 

 


Tin khác