THƯ MỜI BÁO GIÁ Cung cấp dịch vụ phục vụ cuộc họp

03/09/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Cung cấp dịch vụ phục vụ cuộc họp

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm    

Trong khuôn khổ thực hiện dự án Đánh giá chiến lược và lập kế hoạch nâng cao sinh kế cho hộ nông dân sản xuất cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên thông qua việc nâng cao vai trò của các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ các cuộc họp thuộc dự án Đánh giá chiến lược và lập kế hoạch nâng cao sinh kế cho hộ nông dân sản xuất cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên thông qua việc nâng cao vai trò của các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp dự kiến tổ chức vào ngày 25/9/2020 và ngày 09/11/2020 tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

  1. Dịch vụ Phục vụ cuộc họp 01 dự kiến ngày 25/9/2020:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng dự kiến

1

Cuộc họp trọn gói 1/2 ngày

Bao gồm:

- Phòng Hội thảo set up theo tiêu chuẩn

- Hệ thống âm thanh ánh sáng với 01 micro có dây và 02 micro không dây, bục phát biểu.                           

- Trang trí, Hoa tươi bục phát biểu

- Biển chỉ dẫn, bảng trắng

- Ăn tối theo set menu

- 01 giải khát giữa giờ

khách

30

2

Banner:15 m²
Bao gồm: thiết kế, in ấn bạt Hiflex, bắn khung, gia công và treo hoàn thiện

Chiếc

01

3

Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, bút chỉ slide, ghi âm

Bộ

01

  1. Dịch vụ Phục vụ cuộc họp 02 dự kiến vào ngày 9/11/2020:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng dự kiến

1

Cuộc họp trọn gói 1/2 ngày

Bao gồm:

- Phòng Hội thảo set up theo tiêu chuẩn

- Hệ thống âm thanh ánh sáng với 01 micro có dây và 02 micro không dây, bục phát biểu.                           

- Trang trí, Hoa tươi bục phát biểu

- Biển chỉ dẫn, bảng trắng

- Ăn tối theo set menu

- 01 giải khát giữa giờ

khách

30

2

Banner:15 m²
Bao gồm: thiết kế, in ấn bạt Hiflex, bắn khung, gia công và treo hoàn thiện

Chiếc

01

3

Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, bút chỉ slide, ghi âm

Bộ

01

            Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ, ngày 18/09/2020.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp : Nguyễn Thị Liễu số điện thoại 0965.790.163 

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020


Tin khác