THƯ MỜI BÁO GIÁ

24/08/2020

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  NÔNG THÔN

Dự án “Hỗ trợ phát triển các hợp tác xã kinh doanh hiện đại cho các nông hộ nhỏ”

-------*******-------

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ phát triển các hợp tác xã kinh doanh hiện đại cho các nông hộ nhỏ”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT mời đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức các khóa đào tạo tại Tây Ninh, báo giá theo yêu cầu dưới đây:

- Địa điểm tổ chức: Tỉnh Tây Ninh

- Thời gian tổ chức: Từ 01/11/2020 đến 31/12/2020

- Dịch vụ gồm:

+ Phòng họp có sức chứa 45 người

+ Phòng họp có sức chứa 10 người

+ Tea break

+ Ăn trưa

+ Máy chiếu

+ Bảng lật

+ Đơn giá chào theo đơn giá cố định và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá

Yêu cầu: Báo giá được gửi đến Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội trước 17h 7/9/2020.

                                      Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bà Vũ Thu Giang

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

Tầng 3, 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0948050596


Tin khác