THƯ MỜI Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước

17/07/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

 

THƯ MỜI

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước

 

Kính gửi: Các ứng viên quan tâm

 

Nhằm thực hiện các nội dung công việc, Trung tâm Phát triển nông thôn có nhu cầu tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho hoạt động “Điều tra, đánh giá thực trạng hệ thống chế biến sản phẩm nông sản, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực chế biến gắn với phát triển hạ tầng thương mại và đánh giá việc thực hiện hoạt động tự công bố sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản bao gói sẵn, đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực ngành nông nghiệp của Tp Hà Nội

Công việc và yêu cầu tuyển tư vấn trong nước cụ thể như sau:

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước điều tra, đánh giá thực trạng hệ thống chế biến sản phẩm nông sản, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực chế biến gắn với phát triển hạ tầng thương mại của thành phố Hà Nội (Điều khoản tham chiếu kèm theo)
  2.  Chuyên gia tư vấn trong nước đánh giá thực trạng hệ thống chế biến sản phẩm nông sản, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực chế biến gắn với phát triển hạ tầng thương mại của thành phố Hà Nội (Điều khoản tham chiếu kèm theo)
  3. Chuyên gia tư vấn trong nước đánh giá việc thực hiện hoạt động tự công bố sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản bao gói sẵn nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động tự công bố chất lượng, ATTP sản phẩm lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội (Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (Trên CV ghi rõ vị trí chuyên gia/công việc ứng tuyển) đến:

  • Trung tâm Phát triển nông thôn, Phòng 501, Tòa nhà 1, Nhà làm việc liên cơ, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)
  • Email: hanhchinhrudec@gmail.com; Điện thoại: 024.37.62.41.91
  • Thời hạn: Trước 17h00 ngày 23/07/2020

 

KT. GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Khánh

 

 


Tin khác