THƯ MỜI BÁO GIÁ

28/10/2020

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

-------*******-------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Trong khuôn khổ hoạt động: “Tổ chức chương trình đào tạo cho các cán bộ nhà nước về bảo vệ quyền sử dụng đất trong bối cảnh đầu tư nông nghiệp”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn muốn tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển khách Hà Nội – Quảng Ninh từ ngày 9-13/11/2020. Chi tiết cụ thể như sau:

Loại xe

Số lượng

Thời gian sử dụng xe

Lộ trình

4 chỗ

01

Ngày 9/11/2020 (sáng)

Hà Nội – Quảng Ninh

01

Ngày 10/11/2020 (chiều)

Hà Nội – Quảng Ninh

01

Ngày 11/11/2020 (trưa)

Quảng Ninh – Hà Nội

01

Ngày 11/11/2020 (chiều)

Hà Nội – Quảng Ninh

01

Ngày 12/11/2020 (trưa)

Quảng Ninh – Hà Nội

01

Ngày 12/11/2020 (chiều)

Hà Nội – Quảng Ninh

01

Ngày 13/11/2020 (chiều)

Quảng Ninh – Hà Nội

7 chỗ

01

Ngày 9/11/2020 (sáng)

Hà Nội – Quảng Ninh

01

Ngày 9/11/2020 (sáng)

Xuân Mai - Hà Nội

01

Ngày 13/11/2020 (chiều)

Quảng Ninh – Hà Nội

01

Ngày 13/11/2020 (chiều)

Xuân Mai - Hà Nội

45 chỗ

01

Ngày 9/11/2020 (sáng)

Hà Nội – Quảng Ninh

01

Ngày 13/11/2020 (chiều)

Quảng Ninh – Hà Nội

Hạn chót nhận báo giá là 16h00 ngày 4/11/2020. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mrs Trần Thị Lệ Thúy

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 024.39725153


Tin khác