THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

18/03/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

***************

Hà nội , ngày 18 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Trong khuôn khổ Quỹ chưa phân bổ của Chương trình Aus4Reform, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn triển khai thực hiện hoạt động “Nghiên cứu đào tạo nghề nông nghiệp tại Việt Nam” với sự hỗ trợ từ Văn phòng điều phối Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, theo kế hoạch dự kiến sẽ thực hiện xây dựng một phóng sự truyền hình vào khoảng tháng 04 năm 2021 nhằm giới thiệu về đào tạo nghệ nông nghiệp cho lao động nông thôn . Viện Chính và chiến lược PTNNNT kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông gửi báo giá, nội dung chi tiết như sau:

Hạng mục

Chi tiết công việc

ĐVT

Số lượng

 

Gói dịch vụ phóng sự truyền hình chuyên nghiệp

- Biên tập hình ảnh

- Biên tập nội dung – Viết lời bình

- Thu âm lời bình

- Hòa âm phối khí làm nhạc nền

- Dựng hậu kì, dựng videoclip...

- Phóng vấn đối tượng liên quan

 

Gói

 

 

 

01

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Liễu, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0965.790.163;   Email: lieunguyen15021990@gmail.com

 


Tin khác