THƯ MỜI BÁO GIÁ

20/10/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

Hà nội , ngày  20   tháng  10   năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Trong khuôn khổ Quỹ linh hoạt của Chương trình Aus4Reform, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn triển khai thực hiện hoạt động “Triển vọng thị trường nông sản trong bối cảnh đại dịch Covid-19” với sự hỗ trợ từ Văn phòng điều phối Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, theo kế hoạch dự kiến sẽ thiết kế và in Sổ tay Cung cấp thông tin cập nhật về thị trường xuất khẩu nông sản: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Hoạt động kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ In ấn gửi báo giá với yêu cầu chi tiết sau:

STT

Nội dung

Quyển

 

01

Thiết kế bìa và ruột, in ấn Sổ tay Cung cấp thông tin cập nhật về thị trường xuất khẩu nông sản: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

- Chất liệu: Bìa giấy couches bóng 200, ruột giấy couches 150.

- Bìa cán bóng mờ

- Nội dung: Sổ tay hướng dẫn

-  khoảng dưới 56 trang, in 02 mặt, in màu,

- Kích thước A5

 

200

 

Tổng cộng

200

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Nguyễn Thị Liễu, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0965.790.163;   Email: Lieunguyen15021990@gmail.com

Hạn nhận báo giá đến hết ngày  26/10/2022


Tin khác