Mời cung cấp dịch vụ biên dịch tài liệu

21/10/2022

 

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Hà Nội, ngày  21  tháng 10 năm 2022

THƯ MỜI

 CUNG CẤP DỊCH VỤ BIÊN DỊCH TÀI LIỆU

 

Kính gửi: Các cá nhân/ đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp – Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các cá nhân/đơn vị cung cấp dịch vụ biên dịch tài liệu. Cụ thể như sau:

- Ngôn ngữ cần biên dịch: từ tiếng Việt sang tiếng Anh

- Số lượng: 200 trang

- Thời gian: Tháng 11/2022

- Yêu cầu:

            + Là người Việt Nam, có khả năng nói và viết Anh thành thạo

            + Có kinh nghiệm biên dịch tài liệu

            + Hiểu biết về ngành nông  nghiệp là một lợi thế

Các ứng viên quan tâm, gửi sơ yếu lý lịch đến Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông, số 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội hoặc qua địa chỉ email thuy.tran@ipsard.gov.vn trước 17.00 ngày 27/10/2022.   

 

                           

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Trần Thị Lệ Thúy,

Điện thoại: 0983308688   Email: thuy.tran@ipsard.gov.vn


Tin khác