BẢN TIN THỊ TRƯỜNG THỊT TRÂU BÒ VIỆT NAM - TUẦN 4 (15/1/2024-26/1/2024)

01/02/2024

Trong tuần 3, giá trung bình thịt bò đùi là 202,8 nghìn VNĐ/kg tăng 0,3% so với tuần trước. Giá trung bình thịt bò thăn trong tuần 3 ở mức 227,5 nghìn VNĐ/kg giảm 0,4% so với tuần 2, giá trung bình thịt bò hơi cả nước là 82,3 nghìn VNĐ/kg, giảm 0,4% so với tuần trước đó. Giá thịt bò hơi ở Miền Bắc trong tuần 3 cao hơn các vùng khác từ 5-7 nghìn VNĐ/kg. Đối với bò địa phương, giá thấp nhất được ghi nhận ở Miền Trung-Tây Nguyên là 60.000 VNĐ/kg, trong khi giá cao nhất được ghi nhận ở Miền Bắc là 74 nghìn VNĐ/kg. Đối với bò BBB, tuần 3, giá thấp nhất được ghi nhận ở miền Nam là 72 nghìn VNĐ/kg và cao nhất ở Miền Bắc là 86 nghìn VNĐ/kg

Bản tiếng anh


Agro

Tin khác