Báo cáo thường niên ngành hàng gạo 2007 và triển vọng 2008

16/05/2008

Lần đầu tiên ở Việt Nam, báo cáo Toàn cảnh thị trường và ngành hàng gạo được Trung tâm Thông tin - Viện Chính sách & Chiến lược PTNNNT - Bộ Nông nghiệp & PTNNNT thực hiện và công bố. - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin - Viện Chính sách & Chiến lược PTNNNT - Bộ Nông nghiệp & PTNNNT

- Số trang: Báo cáo tiếng Việt dày 150 trang, tiếng Anh 135 trang (40 trang số liệu)

Đây là báo cáo đầu tiên xây dựng Bảng cân đối Cung - Cầu gạo, sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu, nhập khẩu và tồn kho và đưa ra những phân tích cập nhật về tình hình sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩi, thị trường cũng như hoạt động của một số doanh nghiệp điển hình.

Báo cáo ngành hàng gạo 2007 và triển vọng 2008 sẽ là tài liệu cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách cấp TW, địa phương, doanh nghiệp kinh doanh gạo, tổ chức quốc tế cũng như các độc giả quan tâm.

Mục lục báo cáo gạo:

TỔNG LƯỢC

PHẦN I: SẢN XUẤT LÚA GẠO

1.Diện tích, năng suất, sản lượng lúa

2.Cơ cấu giống lúa

3.Hệ thống sản xuất và lợi nhuận từ sản xuất lúa

4.Công nghệ, sản lượng gạo và phụ phẩm từ gạo

5.Chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo của Việt Nam và một số nước

5.1.Việt Nam

5.2.Thái Lan

5.3.Indonesia

5.4.Philippines

5.5.Campuchia

5.6.Ấn Độ

5.7.Trung Quốc

PHẦN II: GIÁ CẢ VÀ THƯƠNG MẠI LÚA GẠO

1.Giá lúa gạo trong nước

2.Thương mại lúa gạo

2.1. Xuất khẩu gạo theo số lượng và kim ngạch (2000-2007)

2.2. Xuất khẩu gạo theo thị trường (1990-2007)

2.3. Một số nét nổi bật về thị trường và chủng loại gạo Việt Nam xuất khẩu năm 2007

2.4. Gương mặt doanh nghiệp chế biến và kinh doanh gạo tiêu biểu Việt Nam năm 2007

2.5.Nhập khẩu lúa từ Campuchia

3.Chính sách thương mại lúa gạo Việt Nam

3.1.Các chính sách trong nước liên quan đến ngành hàng lúa gạo Việt Nam

3.2.Chính sách thương mại lúa gạo Việt Nam với các nước

3.3.Các chính sách thương mại lúa gạo một số địa phương

4.Thương mại gạo thế giới

4.1.Thương mại gạo quốc tế

4.2.Thương mại gạo Thái Lan với một số nước

PHẦN III: TIÊU DÙNG GẠO VIỆT NAM VÀ CHÂU Á

1.Xu hướng tiêu dùng gạo các nước Châu Á

2.Xu hướng tiêu dùng gạo Việt Nam

PHẦN IV: BẢNG CÂN ĐỐI CUNG-CẦU GẠO VIỆT NAM 2007

1.Cân đối Cung-Cầu Gạo năm 2007

2.Cân đối Cung- Cầu gạo Việt Nam của FAS/ USDA

PHẦN V: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG GẠO 2008

1.Triển vọng thị trường gạo thế giới

2.Triển vọng thị trường gạo Việt Nam

PHẦN VI: SỐ LIỆU

PHỤ LỤC

Xem thêm thông tin về "Báo cáo thường niên ngành hàng gạo 2007 và triển vọng 2008" và đặt mua báo cáo tại đây.


Tin khác