Trung Quốc áp dụng thuế mới đối với xuất khẩu phân bón

01/05/2008

Kể từ ngày 20/4/2008 đến30/9/2008, đối với tất cả các hình thức thương mại, địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm phân bón và một số nguyên liệu, trên cơ sở nộp thuế suất xuấu khẩu hiện hành, nay phải nộp thêm thuế xuất khẩu đặc biệt, thuế suất là 100%

Được sự phê duyệt của Quốc vụ viện, trong khi cả nước đang bước vào mùa vụ cần sử dụng nhiều phân bón, nhằm hạn chế xuất khẩu Trung Quốc quyết định thu thêm thuế xuất khẩu đặc biệt đối với các loại sản phẩm phân bón và một số nguyên liệu. Tổng cục Hải quan công bố:

Kể từ ngày 20/4/2008 đến30/9/2008, đối với tất cả các hình thức thương mại, địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm phân bón và một số nguyên liệu, trên cơ sở nộp thuế suất xuấu khẩu hiện hành, nay phải nộp thêm thuế xuất khẩu đặc biệt, thuế suất là 100%.

Sau khi thêm thuế xuất khẩu đặc biệt, công thức tính thuế xuất khẩu là:

Thuế phải nộp = giá hoàn thuế x (thuế suất thuế xuất khẩu + thuế suất thuế xuất khẩu đặc biệt)

Các loại phân bón và nguyên liệu phải nộp thuế đặc biệt thuộc phạm vi: phosphate, ammonium, phân nitơ, phân phosphor, phân Kali, phân bón phức hợp và các loại khác.

Xem thông tin gốc kèm bảng quy định thuế tại đây: http://www.mof.gov.cn/news/20080417_3483_32494.htm


Tin khác