Dự báo giá phân kali Trung Quốc tiếp tục tăng

16/04/2008

Cách đây vài năm khoảng 50% khối lượng phân kali dựa vào nhập khẩu. Theo dự đoán trong khoảng thời gian ngắn, tình trạng nhập khẩu vẫn không đạt được các bước chuyển biến mới.

Trong vài năm tới hiện tượng xuất khẩu phân kali dựa vào nhập khẩu tiếp tục diễn ra. Do việc sản xuất phân kali có bị hạn chế về tài nguyên, nên phân kali chủ yếu tập trung sản xuất ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc, hạn chế về khu vực khiến cho sản lượng sản xuất của cả nước cũng bị hạn chế, cách đây vài năm khoảng 50% khối lượng phân kali dựa vào nhập khẩu. Theo dự đoán trong khoảng thời gian ngắn, tình trạng nhập khẩu vẫn không đạt được các bước chuyển biến mới.

Thuế xuất khẩu phân kali của Trung Quốc tăng 30% và kể từ quý 3 năm ngoái giá phân đã tăng và hiện nay vẫn đang tiếp tục tăng không ngừng, theo công ty Diễm Hồ- trước mắt giá sản xuất phân kali xuất khẩu của công ty là 3000 nhân dân tệ (khoảng 6.600 nghìn VNĐ). Mà hiện nay giá phân kali ở Trung Quốc và thế giới vẫn chưa ổn định, vì vậy theo dự đoán của hiệp hội phân bón Trung Quốc thì giá cả của mặt hàng này vẫn tiêp tục tăng.


Tin khác