Xây dựng Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây thu hút sự quan tâm của mọi người

28/03/2008

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khoá 11 vừa bế mạc, những vấn đề như Trung Quốc hết sức coi trọng như phát triển khu vực duyên hải của Quảng Tây, xác định rõ Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ là khu vực trọng điểm trong Chiến lược phát triển miền tây cũng như mở cửa và hợp tác với ASEAN v v...đã thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước

Việc mở cửa và phát triển Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây gần đây đã chính thức được đưa vào chiến lược phát triển quốc gia của Trung Quốc. Đây là một quyết sách quan trọng nữa của Trung Quốc về việc đẩy nhanh phát triển kinh tế khu vực. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khoá 11 vừa bế mạc, những vấn đề như Trung Quốc hết sức coi trọng như phát triển khu vực duyên hải của Quảng Tây, xác định rõ Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ là khu vực trọng điểm trong Chiến lược phát triển miền tây cũng như mở cửa và hợp tác với ASEAN v v...đã thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

Khi điểm lại công tác trong 5 năm qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khoá 11, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu rõ, những năm qua, Trung Quốc không ngừng hoàn thiện bố cục kinh tế khu vực, đã thúc đẩy sự phát triển hài hoà và mở cửa hợp tác của các khu vực trong phạm vi cả nước. So sánh với các quy hoạch phát triển khu vực khác, Quy hoạch Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây có sự khác biệt quan trọng là Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ đối nội chủ yếu phục vụ cho khu vực miền tây nam Trung Quốc, đối ngoại hướng tới khu vực ASEAN, vì vậy khiến sự phát triển Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây đã có bối cảnh phát triển khu vực trong nước và nước ngoài.

Về ưu thế địa lý của Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây, Ông Trần Vũ, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây cho biết:

"Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây nằm ở khu vực giáp với vành đai kinh tế ASEAN, vành đai kinh tế Hoa Nam và vành đai kinh tế Tây Nam Trung Quốc."

Những năm qua, Quảng Tây phát huy đầy đủ vai trò tiền duyên trong việc xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN, tích cực tham gia hợp tác xuyên khu vực. Ông Trần Vũ nói:

"Chúng tôi đã thành công tổ chức Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN về thương mại và đầu tư trong những năm qua và đã tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong hai năm liền."

Cho đến nay, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đã trở thành mặt bằng và cơ chế của sự hợp tác thương mại, thu hút thương gia, đầu tư và tăng cường tình hữu nghị, tin cậy lẫn nhau cũng như hợp tác giữa Trung Quốc-ASEAN.

Những nhiệm vụ chủ yếu năm 2008mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu ra trong Báo cáo công tác Chính phủ bao gồm mở tăng cường cửa đối ngoại cà về chiều rộng lẫn chiều sâu, nâng cao trình độ kinh tế mở cửa, sáng tạo phương thức đầu tư và hợp tác đối ngoại, tăng cường hợp tác song phương, đa phương và khu vực. Theo Quy hoạch phát triển khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây mà nha nước gần đây phê chuẩn thực thi, Quảng Tây sẽ tập trung xây dựng "ba cơ sở và một trung tâm"nhằm mở cửa và hợp tác với ASEAN trong thời gian tới. Ông Trần Vũ giải thích rằng:

"Tức là cơ sở lưu thông phân phối, cơ sở thương mại, cơ sở gia công chế tạo và trung tâm chia sẻ thông tin, khiến Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ phát huy vai trò quan trọng trong hợp tác đa khu vực."

Đi đôi với việc mở cửa và phát triển Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ, xây dựng ba cơ sở và một trung tâm, Quảng Tây sẽ chào đón sự phát triển to lớn của ngành lưu thông phân phối.

Ông Thiệu Lực Bình, Đại biểu Quốc hội, Cục trưởng Cục Đường sắt Nam Ninh cho biết, hiện nay khả năng vận chuyển của đường sắt Quảng Tây thích ứng với nhu cầu bốc dỡ hàng hoá của các bến cảng, nhưng nhìn từ góc độ phát triển, Quảng Tây sẽ nâng cấp, tăng cường và xây dựng một số tuyến đường sắt, hình thành mạng lưới đường sắt càng mạnh mẽ hơn, hỗ trợ về sức vận chuyển cho mở cửa và phát triển Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây.

Quy hoạch phát triển khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây nêu rõ cần phải tăng cường xây dựng xã hội, xây dựng môi trường sinh thái bên cạnh tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy phát triển công nghiệp. Thành phố Bắc Hải là một trong những thành phố nổi tiếng nhất ở khu vực Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây, cũng là một trong những thành phố duyên hải mở cửa đợt đầu của Trung Quốc, cho đến nay luôn được bình chọn là một trong những thành phố thích hợp cư trú nhất ở Trung Quốc. Ông Liên Hữu Nông, Đại biểu Quốc hội, Thị trưởng thành phố Bắc Hải nói:

"Thành phố Bắc Hải hết sức coi trọng việc bảo vệ môi trường và sinh thái. Trong quá trình thu hút thương gia và vốn đầu tư, tiếp nhận ngành công nghiệp di chuyển, chúng tôi luôn từ chối những dự án gây ô nhiễm môi trường, từ chối những dự án tiêu hao tài nguyên và năng lượng quá nhiều hoặc vượt qua tiêu chuẩn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quý hiếm, trữ lượng không nhiều và không thể tái sinh."

Để đẩy nhanh phát triển và xây dựng Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ, Quảng Tây hết sức coi trọng xây dựng hệ thống tài chính tiền tệ, đang ra sức thu hút nhiều tài nguyên tiền tệ để hình thành sự hỗ trợ về vốn. Ông Trần Vũ, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây nói:

"Những năm qua, chúng tôi đã ra sức thu hút nhiều ngân hàng, không ít cơ quan tài chính tiền tệ đã đặt tại Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Các ngân hàng chế độ cổ phần khác nhau cũng đã đến với khu vực, ngoài ra còn có ngân hàng và cơ quan tài chính tiền tệ khác của nước ngoài, trong đó có Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn."

Về nhiệm vụ cấp bách nhất của Quảng Tây khi thực thi Quy hoạch phát triển Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây, ông Trần Vũ nói:

"Nhiệm vụ cấp bách hiện nay không phải chỉ một nhiệm vụ, tôi cho rằng là có rất nhiều. Trước hết là xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, đồng thời phải thu hút nhiều nhân tài đến với Vịnh Bắc Bộ, điều này cũng rất quan trọng."


Tin khác