Trung Quốc năm nay sẽ đẩy mạnh cải cách cơ chế tài chính tiền tệ nông thôn

17/03/2008

Công tác thí điểm đẩy mạnh điều chỉnh và nới lỏng chính sách cho phép các cơ quan tài chính tiền tệ và ngân hàng thâm nhập vào thị trường vùng nông thôn, tăng cường mức độ hỗ trợ "Nông dân, nông nghiệp và nông thôn" của Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Trung Quốc, thúc đẩy Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cải cách, tiếp tục sâu sắc cải cách Hợp tác xã tín dụng nông thôn, hoàn thiện cơ chế kinh doanh và mô hình phát triển của bảo hiểm nông nghiệp mang tính chính sách v.v.

Công tác thí điểm đẩy mạnh điều chỉnh và nới lỏng chính sách cho phép các cơ quan tài chính tiền tệ và ngân hàng thâm nhập vào thị trường vùng nông thôn, tăng cường mức độ hỗ trợ "Nông dân, nông nghiệp và nông thôn" của Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Trung Quốc, thúc đẩy Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cải cách, tiếp tục sâu sắc cải cách Hợp tác xã tín dụng nông thôn, hoàn thiện cơ chế kinh doanh và mô hình phát triển của bảo hiểm nông nghiệp mang tính chính sách v.v. Các biện pháp đó đều nhằm đẩy mạnh cải cách tài chính tiền tệ nông thôn đã tăng thêm tầm quan trọng của Văn kiện số 1 Trung ương năm 2008.

Trong năm qua, công cuộc cải cách tài chính tiền tệ nông thôn Trung Quốc thu được hiệu quả bước đầu: công tác thí điểm cơ quan tài chính tiền tệ nông thôn kiểu mới tiến hành suôn sẻ, 31 cơ quan tài chính tiền tệ nông thôn kiểu mới lần lượt khai trương; năng lực phục vụ "Nông dân, nông nghiệp và nông thôn" của Hợp tác xã nông thôn được nâng cao hơn nữa; việc cải cách cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Ngân hàng Thương mại nông thôn đã có bước tiến quan trọng; khoản tiền cho vay tín dụng vào hỗ trợ nông nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Phát triển nông nghiệp, Hợp tác xã tín dụng nông thôn, Ngân hàng tiết kiệm bưu chính cũng như các cơ quan tài chính tiền tệ nông thôn kiểu mới v.v đã lên tới 5300 tỷ nhân dân tệ, tăng 17% so với năm trước.

Nội dung của Văn kiện số 1 Trung ương năm 2008 về đẩy mạnh cải cách cơ chế tài chính tiền tệ nông thôn đã thu hút sự quan tâm theo dõi của mọi người. Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo công tác nông thôn Trung ương Trần Tích Văn cho rằng, theo Văn kiện số 1, cải cách tài chính tiền tệ nông thôn năm nay ngoài đòi hỏi Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Phát triển nông nghiệp tăng cường hỗ trợ nông nghiệp, hoàn thiện hơn nữa cơ chế vận hành của Hợp tác xã tín dụng nông thôn ra, còn có hai điểm nổi bật: một là nới lỏng hơn nữa những hạn chế cho phép các cơ quan tài chính tiền tệ vừa và nhỏ đi vào thị trường nông thôn, hai là hoàn thiện cơ chế kinh doanh và mô hình phát triển của bảo hiểm nông nghiệp mang tính chính sách.

Phóng viên Tân Hoa Xã được biết, các thí điểm của cơ quan tài chính tiền tệ nông thôn kiểu mới như ngân hàng thị trấn và thôn, công ty cho vay tín dụng, hợp tác xã hỗ trợ lẫn nhau về tiền vốn nông thôn v.v hiện đã mở rộng tới 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc của Trung Quốc, năm nay sẽ có hơn 100 cơ quan tài chính tiền tệ nông thôn kiểu mới được phép khai trương.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát và quản lý ngành ngân hàng Trung Quốc Lưu Minh Khang cho biết, năm 2008 sẽ đẩy mạnh cải cách tài chính tiền tệ nông thôn, đầu tư hơn nữa tài nguyên cải cách vào các lĩnh vực tài chính tiền tệ nông thôn, tính toán tổng thể sự phát triển của tài chính tiền tệ thành thị và nông thôn.

Về mặt bảo hiểm nông nghiệp mang tính chính sách, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và quản lý ngành bảo hiểm Trung Quốc Ngô Định Phụ tháng 1 năm nay từng nêu rõ, năm 2008 sẽ hoàn thiện mô hình phát triển, cơ chế quản lý và cơ chế vận hành của bảo hiểm nông nghiệp mang tính chính sách, giảm bớt trình tự bồi thường, thúc đẩy vững chắc sự phát triển bảo hiểm nông nghiệp mang tính chính sách. Đồng thời, tích cực phối hợp Văn phòng Pháp luật của Quốc vụ viện Trung Quốc và các cơ quan hữu quan ấn định điều lệ bảo hiểm nông nghiệp mang tính chính sách, cung cấp những đảm bảo về cơ chế cho sự nghiệp phát triển bảo hiểm nông nghiệp.

Các cơ quan tài chính tiền tệ hợp tác nông thôn là lực lượng chủ lực hỗ trợ vốn cho "Tam nông" năm nay sẽ tiếp tục sâu sắc cải cách theo nguyên tắc phục vụ "Nông dân, nông nghiệp và nông thôn"; Ngân hàng tiết kiệm bưu chính Trung Quốc đã được phép thành lập chi nhánh trong cả nước dự định sẽ thành lập những chi nhánh che phủ tất cả các thành phố, huyện và thị trấn chủ yếu Trung Quốc, năm 2008 cũng sẽ trở thành một năm quan trọng của thị trường tài chính tiền tệ nông thôn.

Điều đáng nói là, Ủy ban Giám sát và quản lý ngành ngân hàng Trung Quốc nêu rõ, các dòng vốn đi vào nông thôn thành lập cơ quan, mở nghiệp vụ đều sẽ được khuyến khích. Văn kiện số 1 Trung ương năm 2008 cũng nêu rõ: sẽ tăng cường điều phối và ủng hộ các chính sách thuế, tài chính tiền tệ, hướng dẫn các cơ quan tài chính tiền tệ mở nghiệp vụ tại nông thôn.

Sau khi Ngân hàng HSBC thành lập ngân hàng thị trấn HSBC Tăng Đô, trở thành ngân hàng vốn nước ngoài đầu tiên thâm nhập vào thị trường nông thôn Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, Ngân hàng HSBC cho biết, năm nay sẽ thành lập 6-10 chi nhánh tại nông thôn Trung Quốc, các ngân hàng vốn nước ngoài như Ngân hàng Ci-ti, Ngân hàng Standard Chartered v.v cũng có ý định thành lập chi nhánh tại nông thôn Trung Quốc. Với sự tham gia của các dòng vốn trong đó có ngân hàng vốn nước ngoài chắc chắn sẽ làm cho thị trường tài chính tiền tệ nông thôn sôi động hơn.


Tin khác