Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh phát triển nông nghiệp trong Kỳ họp thứ nhất

13/03/2008

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khoá 11 Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp thúc đẩy phát triển nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân.

Theo tin của Tân Hoa xã, trong báo cáo công tác chính phủ của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khoá 11 Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp thúc đẩy phát triển nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân.

Thủ tướng nói, năm nay Trung Quốc phải áp dụng trăm phương nghìn kế để đạt được những thành quả tốt trong nông nghiệp, nỗ lực tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới Xã hội chủ nghĩa, cần đặc biệt quan tâm nắm bắt ba việc chính:

1. Ra sức phát triển sản xuất lương thực, bảo đảm cung cầu hàng nông sản. Phải chắc chắn ổn định diện tích trồng lương thực, nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích. Tăng động lực giúp đỡ đối với các vùng sản xuất chính và nông dân trồng lương thực, thực hiện công trình chiến lược lương thực, đẩy nhanh việc xây dựng khu sản xuất lương thực hạt nhân, toàn diện nâng cao năng lực sản xuất lương thực tổng hợp và khả năng bảo đảm cung cầu. Sản xuất nông nghiệp vừa phải tăng tổng sản lượng, vừa phải ưu hoá kết cấu chủng loại giống, thúc đẩy các loại hàng nông sản trọng điểm tăng trưởng ổn định. Nghiêm túc giám sát khuyến khích các biện phát chính sách phát triển lơn sống, ngành sữa, cây nguyên liệu dầu. Tích cực phát triển ngành gia súc, thuỷ sản, giúp đỡ và thúc đẩy quy mô hoá gieo trồng sạch. Thúc đẩy tiêu chuẩn hoá thịt lợn sống, nâng cao chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm.

2. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp: đẩy nhanh hoàn thành nhiệm vụ gia cố các bể nước sạch cỡ lớn trung bình và các bể nhỏ trọng điểm. Thực hiện tốt viẹc xây dựng thuỷ lợi đồng ruộng mô hình nhỏ, ra sức phát triển tưới tiêu tiết kiệm nước. Đẩy mạnh việc khai thác chỉnh lý đồng ruộng canh tác, thực hiện tốt việc cải tạo ruộng sản xuất nhỏ và trung bình, nâng cao chất lượng đất, xây dựng hệ thống đồng ruộng tiêu chuẩn. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như nước ăn, đường xá, mạng lưới điện, thông tin, văn hoá…, ra sức phát triển giao thông công cộng nông thôn, cải tạo môi trường dân cư nông thôn. Năm nay cần giải vấn đề nước uống sạch an toàn cho 32 triệu nhân khẩu nông thôn, tăng số hộ dùng biogas lên 5 triệu hộ, khuyến khích xây dựng các dư án khí biogas cỡ lớn và trung bình.

3. Mở rộng đường lối để nông dân tăng thu nhập. Nhanh chóng phát triển nông nghiệp an toàn sinh thái sản lượng cao, chất lượng tốt, hiệu quả cao, khuyến khích kinh doanh sản nghiệp hoá nông nghiệp và phát triển doanh nghiệp đầu rồng. Đẩy mạnh dạy nghề và bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao khả năng chuyển dịch nghề nghiệp của nông dân phát triển kinh lế lao động dịch vụ ở nông thôn. Đẩy mạnh mật độ khai thác giúp đỡ hộ nghèo, tiếp tục giảm số dân nghèo.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng chỉ ra biện pháp chủ yếu để nắm bắt giải quyết ba vấn đề trên:

Thứ nhất, phải ra sức tăng đầu tư. Năm nay ngân sách của chính phủ đầu tư khuyến nông rõ ràng cao hơn năm trước, nhà nước đầu tư tài sản cố định nông thôn tăng rõ rệt về lượng, lượng thu nhập từ cho thuê đất của chính phủ đầu tư cho nông nghiệp tăng. Điều chỉnh phương hướng sử dụng thuế sử dụng đất canh tác, cải cách phương pháp sử dụng thuế xây dựng bảo hộ ở thành phố, tăng đầu tư xây dựng nông thôn. Năm nay ngân sách Trung ương bố trí chi phí cho “Tam nông” là 562,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 13 nghìn 219 tỷ VNĐ), tăng 130,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3.038,4 tỷ VNĐ) so với năm ngoái.

Thứ hai, phải đẩy mạnh và hoàn thiện chính sách khuyến khích nông nghiệp. Tăng cường trợ cấp trực tiếp cho lương thực và vật tư tổng hợp. Mở rộng phạm vi và quy mô trợ cấp giống. Tăng cường chủng loại trợ cấp mua sắm, lắp đặt máy móc nông nghiệp, nâng cao tiêu chuẩn trợ cấp, từ năm nay trợ cấp mua và lắp đặt máy móc nông nghiệp sẽ được áp dụng trên tất cả các vùng sản xuất nông nghiệp. Căn cứ theo tình hình nâng cao giá mức giá mua lương thực thấp nhất.

Thứ ba, duy trì chế độ nghiêm khắc nhất về bảo vệ đất canh tác, đặc biệt là tăng cường bảo vệ đồng ruộng cơ bản. Dựa theo quy hoạch tổng thể sử dụng đất từ nghiêm khắc thẩm tra điều chỉnh tiêu chuẩn và quy mô sử dụng đất của các loại quy hoạch, nghiêm túc chấp hành chế độ quản chế đất sử dụng, dựa theo pháp luật nghiêm túc quản lý đất xây dựng tập thể và cá nhân ở nông thôn, kiên quyết ngăn ngừa khống chế các hành vi chiếm dụng đất canh tác và đất rừng vi phạm pháp luật.

Thứ tư, phải hoàn thiện hệ thống quảng bá và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp. Tăng cường chuyển hoá các thành quả và sang tạo khoa học kỹ thuật nông nghiệp, tăng cường quảng bá dịch vụ kỹ thuât đa nguyên hoá dựa vào công ích là chính. Nhanh chóng thúc đẩy cơ giới hoá nông nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống giống tốt, tin tức, an toàn chất lượng nông sản và phòng chống thiên tai, làm tốt hoạt động phòng chống dịch bệnh động vật, sâu bệnh thực vật. Mở rộng quy mô giám trắc làm màu cho đất.

Thứ năm, phải thúc đẩy cải cách toàn diện nông thôn. Đẩy nhanh các bước cải cách nông nghiệp tổng hợp. Áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả, tích cực giải quyết ổn thoả các khoản nợ nghĩa vụ nông thôn. Trung ương và địa phương tăng cường đầu tư tài chính, dung thời gian 3 năm các khoản nợ lịch sử về nghĩa vụ giáo dục nông thôn. Kiên trì chế độ kinh doanh cơ bản nông thôn, ổn định và hoàn thiện hệ thống đấu thầu đất đai, dựa theo nguyên tắc tự nguyện bồi thường theo pháp luật, kiện toàn thị trường luân chuyển kinh doanh đấu thầu đất đai, địa phương có điều kiện có thể vừa phải phát triển nhiều hình thức quy mô kinh doanh. Ra sức phát triển tổ chức hợp tác nông dân chuyên nghiệp. Toàn diện thúc đẩy cải cách chế độ lâm quyền tập thể.


Tin khác