Sắp khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11

05/03/2008

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 sẽ khai mạc tại Bắc Kinh ngày 5. Người phát ngôn báo chí của Quốc hội Trung Quốc khóa 11 Khương Ân Trụ ngày 4 tại Bắc Kinh nói, hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới đã hoàn tất.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 sẽ khai mạc tại Bắc Kinh ngày 5. Người phát ngôn báo chí của Quốc hội Trung Quốc khóa 11 Khương Ân Trụ ngày 4 tại Bắc Kinh nói, hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới đã đâu vào đấy.

Tính đến ngày 3, toàn bộ gần 3000 Đại biểu Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đã tới Bắc Kinh, Khi phát biểu trong buổi họp báo diễn ra ngày 4 tại Bắc Kinh, ông Khương Ân Trụ nói:

"Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 sẽ khai mạc sáng ngày 5 và bế mạc vào ngày 18 tháng 3 sau 13 ngày rưỡi làm việc. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới đã đâu vào đấy."

Quốc hội Trung Quốc là Cơ quan quyền lực tối cao để nhân dân Trung Quốc thực thi quyền hạn của Nhà nước. Chức trách và quyền hạn của Quốc hội bao gồm: Sửa đổi Hiến pháp và giám sát việc thực thi Hiến pháp; xây dựng và sửa đổi luật quan trọng; giám sát công tác của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đưa ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng liên quan tới đại cục của Nhà nước, bầu cử và quyết định nhà lãnh đạo Quốc gia v.v. Trong thời gian Quốc Hội nghỉ họp, Ủy ban thường vụ tức Cơ quan thường trực của Quốc hội Trung Quốc thực thi quyền hạn tối cao của Nhà nước. Các Đại biểu Quốc hội được sản sinh qua bầu cử dân chủ với nhiệm kỳ là 5 năm. Việc đưa ra dự án theo phát luật là một công tác quan trọng và cũng là một quyền lợi quan trọng của Đại biểu Quốc hội. Người phát ngôn Khương Ân Trụ nói:

"Trong 5 năm qua, các Đại biểu Quốc hội tổng cộng đã đưa ra hơn 3700 dự án và khoảng 30 nghìn kiến nghị,trogn đó có một số dự án pháp luật đã xây dựng thành pháp luật hoặc tiếnhành sửa đổi pháp luật theo những kiến nghị đó; hơn 660 lượt Đại biểu Quốc hội đã dự thính Hội nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hơn 1700 lượt người đã tham gia công tác kiểm tra tình hình hành pháp và tiến hành điều tra nghiên cứu để lập pháp. Những hoạt động đó đã nâng cao năng lực thực thi chức trách của Đại biểu Quốc hội, vai trò của các Đại biểu đã được phát huy đầy đủ hơn nữa."

Quốc hội Trung Quốc mỗi năm tổ chức một kỳ họp, năm nay là năm hết hạn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 10 và triệu tập kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 11, cho nên kỳ họp lần này đã được các bên hết sức quan tâm. Giới thiệu chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới năm nay, ông Khương Ân Trụ nói:

"Kỳ họp lần này cả thảy gồm có 16 nghị trình, trong đó kể cả xem xét Báo cáo công tác Chính phủ, xem xét dự án về Phương án cải cách cơ cấu Quốc vụ viện, bầu cử Chủ tịch Nước và quyết định danh sách Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc."

Đề cập tới vấn đề cải cách Cơ cấu Quốc vụ viện Trung Quốc được các giới quan tâm rộng khắp, ông Khương Ân Trụ nói, cuộc cải cách lần này sẽ diễn ra xoay quanh chặt chẽ sự chuyển đổi chức năng của Chính phủ, qua cải cách sẽ khiến thể chế quản lý hành chính thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới của thời kỳ mới tốt hơn. Tại buổi họp báo diễn ra trong gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, người phát ngôn Khương Ân Trụ đã lần lượt trả lời hơn 20 vấn đề của hơn 10 nhà báo Trung Quốc và nước ngoài, nội dung đề cập tới các mặt như: Xây dựng nền chính trị dân chủ Trung Quốc, cải cách Cơ cấu Quốc vụ viện, vai trò của Quốc hội v.v.

Quốc hội Trung Quốc năm nay đã nhận được sự quan tâm cao của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài, số nhà báo ghi tên đã vượt quá mọi năm. Tin đến từ Trung tâm báo chí Quốc hội Trung Quốc khóa 11 cho biết, ngoài các cơ quan truyền thông Trung Quốc ra, còn có hơn 1000 phóng viên của 225 cơ quan truyền thông thuộc hơn 40 nước đăng ký xin đưa tin về Quốc hội. Phóng viên hàng đầu của NPR Mỹ thường trú tại Trung Quốc là An-sô-ni Cun nói:

"Trên thực tế, những năm qua, nhóm họp của Quốc hội Trung Quốc đã áp dụng thái độ mở cửa đối với nhà báo nước ngoài, hiện nay ngày càng nhiều hội nghị đã mở cửa với giới báo chí. Đây là cơ hội rất tốt để cho chúng tôi tiếp xúc với các Đại biểu."

Nhà báo Hãng I-ta Tás của Nga Sô-lô-vi-yép nói:

"Đại hội còn cung cấp phương tiện giao thông cho chúng tôi, chúng tôi có thể ngồi xe buýt của Ban tổ chức đi lại giữa Đại Lễ đường Nhân dân và khách sạn, điều này rất tiện cho việc phỏng vấn của phóng viên nước ngoài, đặc biệt là những nhà báo không có xe ."

Tin cho biết, năm nay là năm đầu tiên các nhà báo có thể xin phép phỏng vấn Đại biểu Quốc hội qua đăng ký trên mạng, Trung tâm báo chí còn cung cấp dịch vụ thông tin cho các nhà báo Trung Quốc và nước ngoài


Tin khác