"Xây dựng pháp quyền Trung Quốc"

03/03/2008

Sách trắng "Xây dựng pháp quyền Trung Quốc" giới thiệu về một nước Trung Quốc đang tiến lên trên con đường xây dựng pháp quyền

Ngày 28, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố cuốn sách trắng mang tên "Xây dựng pháp quyền Trung Quốc", đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc công bố sách trắng về xây dựng pháp quyền. Với hàng loạt sự thật và con số khổng lồ, cuốn sách trắng đã trình bày những thành tựu mà Trung Quốc đạt được về xây dựng pháp quyền trong gần 60 năm kể từ ngày thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặc biệt là trong 30 năm kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, cuốn sách trắng đã giới thiệu với thế giới một nước Trung Quốc đang tiến lên trên con đường xây dựng pháp quyền.

Cuốn sách trắng gồm 29 nghìn chữ, gồm các bộ phận như: Tiến trình lịch sử về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thể chế lập pháp và hệ thống pháp luật mang đặc sắc Trung Quốc, chế độ pháp luật tôn trọng và đảm bảo nhân quyền, chế độ pháp luật quy phạm trật tự kinh tế thị trường, hành chính theo pháp luật và xây dựng Chính phủ pháp quyền, chế độ tư pháp và công chính tư pháp v.v.

Giáo sư Thường Kỷ Văn của Sở Pháp học Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc luôn luôn quan tâm tới việc xây dựng pháp quyền của Trung Quốc, giáo sư nói, việc công bố sách trắng này đã nói lên Chính phủ Trung Quốc coi trọng xây dựng pháp quyền. Giáo sư nói:

"Xét về quan điểm lịch sử và phát triển, mạch lạc xây dựng pháp quyền của Trung Quốc rất rõ ràng, từ chú trọng củng cố chính quyền mới đến chú trọng bảo hộ quyền lực Quốc gia có thể vận hành thuận lợi, tạo nên bầu không khí chính trị tốt đẹp cho công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng kinh tế thị trường, chú trọng bảo vệ quyền lực Quốc gia, lợi ích Quốc gia, lợi ích xã hội và quyền lợi của công dân."

Cuốn sách trắng viết, Trung Quốc hiện nay đã xác định phương lược cơ bản về quản lý Đất nước theo pháp luật, năng lực cầm quyền theo pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tăng cường rõ rệt. Qua cố gắng bền bỉ trong nhiều năm, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc lấy Hiến pháp làm hạt nhân đã cơ bản hình thành. Hiện nay, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã ấn định 229 bộ luật và đang được thực thi hữu hiệu.

Cuốn sách trắng nêu rõ, hành chính theo pháp luật và xây dựng Chính phủ pháp quyền là nội dung quan trọng thực thi toàn diện phương lược cơ bản quản lý Đất nước theo pháp luật. Hiện nay, quyền hành chính của các cấp chính quyền nhân dân đã từng bước đi lên quỹ đạo pháp quyền, quy phạm việc giành lấy và vận hành quyền lực của Chính phủ bằng chế độ pháp luật đã cơ bản hình thành, hành chính theo pháp luật đã thu được tiến triển quan trọng. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã thiết lập và kiện toàn chế độ thẩm xét, hoàn thiện ba hệ thống thẩm xét về dân sự, hành chính và hình sự, hình thành chế độ tư pháp hiện đại phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cố gắng gìn giữ sự công bằng về tư pháp và công lý của xã hội.

Phó giáo sư Tưởng Lập Sơn nghiên cứu về hiện đại hóa pháp luật của Trường Đại học Chính Pháp Trung Quốc cho rằng, những sự thật trình bày trong cuốn sách trắng cho thấy, Chính phủ Trung Quốc qua hình thức văn kiện của Chính phủ đã lần đầu tiên xác định nội hàm cốt lõi về pháp quyền được các nước công nhận, đó là Hiến pháp và pháp luật trên hết; ông nói:

"Có thể nói, kiên trì lợi ích nhân dân cũng như kiên trì Hiến pháp và pháp luật trên hết vừa là tôn chỉ căn bản của việc xây dựng pháp quyền, cũng là việc làm phong phú và phát triển tư tưởng cầm quyền bằng khoa học và dân chủ, hành chính theo pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là kết tinh tư tưởng của thành quả xây dựng và phát triển pháp quyền ở Trung Quốc."

Đây là lần đầu tiên cuốn sách trắng gắn xây dựng pháp quyền với Phát triển quan khoa học, nêu ra "Kiên trì Phát triển quan khoa học, thúc đẩy vững chắc và thực thi toàn diện Phương lược cơ bản quản lý Đất nước theo pháp luật từ các mặt: Hoàn thiện lập pháp, hành pháp nghiêm khắc, tư pháp công bằng, tự giác tuân thủ pháp luật v.v". Phó giáo sư Tưởng Lập Sơn cho rằng, điều này tỏ rõ việc xây dựng pháp quyền của Trung Quốc không những cần phải lấy đảm bảo nhân quyền làm tư tưởng chỉ đạo, hơn nữa đã dứt khoát xác định Phát triển quan khoa học cũng là tư tưởng chỉ đạo quan trọng trong việc xây dựng pháp quyền hiện nay của Trung Quốc, có nghĩa là phải lấy Phát triển quan khoa học để chỉ đạo các khâu lập pháp, hành pháp, tư pháp v.v, điều căn bản là phải nhấn mạnh xây dựng pháp quyền một cách"toàn diện, nhịp nhàng và bền vững".

Với thái độ thẳng thắn, cuốn sách trắng đồng thời viết rằng, Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, đang và tiếp tục ở vào giai đoạn đầu xã hội chủ nghĩa trong thời gian dài. Việc xây dựng pháp quyền của Trung Quốc vẫn phải đối mặt với một số vấn đề, thí dụ như xây dựng pháp quyền dân chủ chưa hoàn toàn thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội, hệ thống pháp luật mang đặc điểm giai đoạn nhất định, còn phải hoàn thiện hơn nữa. Sách trắng nhấn mạnh, song song với kinh tế xã hội phát triển vừa tốt vừa nhanh, mọi quyền lợi của nhân dân Trung Quốc tất sẽ được đảm bảo tốt hơn, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tất sẽ thu được thành quả rực rỡ hơn nữa.


Tin khác