Các vấn đề xã hội trong quá trình chuyển đổi và hội nhập kinh tế ở Việt Nam (Tập 1)

13/03/2008

Sau 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế. Hiện nay, Việt Nam được coi là một trong những nước đang phát triển thành công nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam không thể phát triển bên vững nếu không giải quyết được các vấn đề xã hội nảy sinh bằng các chiến lược và chính sách kinh tế - xã hội phù hợp. - Tác giả: Giang Thanh Long, Dương Kim Hồng chủ biên

- Năm xuất bản: 2007

- Số trang: 167

- Ấn phẩm được xuất bản với sự hỗ trợ của chương trình “Trung tâm tài năng thế kỉ 21” – Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

- Bản quyền thuộc Diễn đàn phát triển Việt Nam (Vietnam Development Forum)

Sau 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế. Hiện nay, Việt Nam được coi là một trong những nước đang phát triển thành công nhất trên thế giới và chúng ta vẫn đang tận dụng các lợi thế và nguồn lực để cải cách và phát triển hơn nữa.

Tuy nhiên, quá trình tăng trưởng và hội nhập cũng có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội, đặc biệt ở những khu vực đang đô thị hoá nhanh chóng. Ở cấp quốc gia, bất bình đẳng xã hội , vấn đề việc làm cho thanh niên cũng như chất lượng cuộc sống của người cao tuổi đã đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa về chính sách. Cũng như các nước đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế khác, Việt Nam còn cần phải giải quyết một loạt các vấn đề cấp bách khác như tham nhũng, ô nhiễm môi trường, bong bóng bất động sản, sự suy yếu của nhiều giá trị văn hoá, tinh thần,…

Việt Nam sẽ không thể phát triển bền vững nếu chỉ đi bằng một chân là kinh tế. Vì vậy, việc nghiên cứu và đề xuất các chính sách về kinh tế - xã hội hiện nay là hết sức cần thiết.

Cuốn sách tập hợp bài viết của các nghiên cứu thuộc Diễn đàn Phát triển Việt Nam và của các nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan, tổ chức khác nhau với sự hỗ trợ của Diễn đàn. Các bài viết với nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến các vấn đề xã hội của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và hội nhập kinh tế.

- Trẻ em đường phố Việt Nam: Mối liên hệ giữa nguyên nhân truyền thống và nguyên nhân mới trong một nền kinh tế đang phát triển – Dương Kim Hồng và Kenichi Ohno

- Xây dựng một mô hình phòng chống HIV/ AIDS cho gái mại dâm: Nghiên cứu điều tra tại tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Minh Tâm và Lê Thị Hà

- Lao động và việc làm của thanh niên - Đặng Nguyên Anh

- Cải cách giáo dục mang tính bền vững trong điều kiện toàn cầu hoá và vấn đề đổi mới phương pháp dạy - học trong đào tạo giáo viên - Nguyễn Thị Phương Hoa

- Các yếu tố quyết định phúc lợi hộ gia đình, phúc lợi xã hội và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam - Trần Duy Đông

- Tổng quan về dân số cao tuổi Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế - Giang Thanh Long và Wade Donald Pfau.

Đọc báo cáo tại Website của Diễn đàn phát triển Việt Nam.


Tin khác