Trung Quốc tăng số Nông dân làm Đại biểu Quốc hội

20/03/2008

Trung Quốc ngày càng coi trọng bảo vệ quyền lợi chính trị của nông dân. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đang diễn ra ở Bắc Kinh, số đại biểu Quốc hội là lao động nông dân đã tăng lên rõ rệt.  Ở Trung Quốc, nông dân chiếm tuyệt đại đa số trong số 1,3 tỷ dân. Do các nguyên nhân lịch sử, giữa thành thị và nông thôn có khoảng cách khá rõ rệt. Những năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường trợ cấp cho nông nghiệp, dốc sức cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống của vùng nông thôn. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng ngày càng coi trọng bảo vệ quyền lợi chính trị của nông dân. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đang diễn ra ở Bắc Kinh, số đại biểu Quốc hội là lao động nông dân đã tăng lên rõ rệt.

Ông Vương Lan Thành quê ở vùng nông thôn Tế Ninh tỉnh Sơn Đông đến Bắc Kinh làm công nhân xây dựng đã nhiều năm. Trước kia ông ít khi để tâm đến kỳ họp thường niên của Quốc hội, bởi vì ông cho rằng kỳ họp của Quốc hội đối với ông là xa vời vợi. Thế nhưng, tình hình năm nay đã có sự thay đổi rất lớn. Ông Thành cho biết:

"Hiện nay lao động nông dân chúng tôi đã có đại biểu Quốc hội, đại diện cho tiếng nói của chúng tôi, có thể giúp chúng tôi giải quyết một số vấn đề thực tế, chẳng hạn như vấn đề dây dưa tiền lương, vấn đề học hành của con cái, bảo hiểm xã hội v.v, đều là những điều mà chúng tôi vô cùng phấn khởi".

Sự vui mừng của ông Vương Lan Thành là do có ba lao động nông lần lầu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc được bầu làm đại biểu Quốc hội. Ông Khang Hậu Minh là một trong số 3 đại biểu đó. Ông Minh cũng là một công nhân xây dựng như ông Vương Lan Thành. Ông cho biết, là đại biểu Quốc hội, ông đã phản ánh những vấn đề mà lao động nông dân đang đối mặt tại Kỳ họp Quốc hội lần này. Ông nói:

"Tôi là một công nhân xây dựng, là lao động nông dân làm việc ở tuyến đầu. Đối với công nhân xây dựng như chúng tôi mà nói, thường phải làm việc ở trên cao, bởi vậy chúng tôi rất mong Nhà nước coi trọng hơn nữa các mặt như bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm y tế, phòng chống các bệnh nghề nghiệp v.v cho chúng tôi".

Ông Vương Lan Thành rất tán thành với kiến nghị này của ông Khang Hậu Minh, và cho rằng đã nói lên những điều tâm huyết của công nhân xây dựng là lao động nông dân. Ông nói, đã có người nói hộ cho chúng tôi, bởi vậy chúng tôi không lo lắng gì nữa khi vào thành phố tìm việc làm.

Ngoài đại biểu Quốc hội là lao động nông dân ra, số đại biểu là nông dân ở cơ sở của Quốc hội khóa này đã tăng trên 70% so với khoá trước. Trong đó còn có một số nông dân thuộc tầng lớp mới, họ xuất thân từ nông dân, có văn hóa, có kỹ thuật và biết kinh doanh. Ông Du Học Văn, đại biểu nông dân đến từ tỉnh Triết Giang là một trong số đó. Trước khi đến Bắc Kinh, ông Du Học Văn-lãnh đạo của một doanh nghiệp chè cỡ lớn đã mời nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp giúp ông triển khai công tác điều tra nghiên cứu, ông đã tới thăm các vùng nông thôn, tìm hiểu ý kiến của bà con nông dân. Qua điều tra nghiên cứu, ông Du Học Văn đã nêu ra 4 đề án tại Kỳ họp Quốc hội lần này, trong đó có một đề án về lập pháp đầu tư nông nghiệp. Ông nói:

"Luật Đầu tư nông nghiệp là một đề án thực sự bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nông thôn, bảo đảm quyền lợi cho nông dân. Thông qua Luật Đầu tư nông nghiệp, tôi tin rằng sẽ khiến cho sự phát triển của nông nghiệp và đất nước càng thêm cân đối".

Tại kỳ họp Quốc hội lần này, khả năng thi hành chức trách của các đại biểu nông dân đang dần dần được tăng cường, những kiến nghị và đề án do họ nêu ra ngày càng có tầm vĩ mô và đa nguyên hóa.

Ông Vương Xuân Quang, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu xã hội thuộc Viện Khoa học-Xã hội Trung Quốc cho rằng: các đại biểu đến từ nông thôn sẽ phản ánh một cách trực tiếp lợi ích của nông dân, phát huy ưu thế này của họ sẽ có lợi cho việc giải quyết vấn đề "tam nông". Ông nói:

"Có nhiều đại biểu nông dân tham gia vào cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước, họ sẽ nêu ra càng nhiều đề án. Mong thông qua việc tăng thêm số đại biểu nông dân sẽ thúc đẩy sự ủng hộ của Nhà nước về mặt chính sách và cơ chế cho sự phát triển của nông thôn, hỗ trợ tăng thu nhập cho nông dân".


Tin khác