80 nghìn nông dân công tỉnh Vân Nam- Trung Quốc đã có Bảo hiểm dưỡng lão

04/04/2008

Theo thông tin của Chủ tịch hội nghị Công nông dân tỉnh Vân Nam, năm nay các phòng công nông các cấp trong toàn tỉnh đang ra sức xây dựng và hoàn thiện chế độ tài chính thu chi bảo đảm lương cho công nông dân, tăng số số lượng nông dân công được hưởng bảo hiểm thương tật và bảo hiểm khám chữa bệnh, từ nay về sau, các cơ quan sử dụng lao động nếu có ác ý nợ và kéo dài thời hạn trả lương cho nông dân công sẽ chịu sự xử phạt của Bảo hiểm lao động, ngành Công thương và cơ quan tài chính.

Từ cuối năm 2007, số tiền bảo đảm trả lương theo dự toán của 590 hạng mục công trình của 10 thành phố, châu trên toàn tỉnh là 68 triệu nhân dân tệ (tương đương 149,6 tỷ VNĐ), có 1826 doanh nghiệp thi công đăng ký mở tài khoản tiền lương bảo đảm. Trong hai năm, toàn tỉnh đã giúp 96,9 nghìn nông dân công đòi lại số tiền lương là 255 triệu nhân dân tệ (tương đương 561 tỷ VNĐ), giảm bợt các vụ án về nợ tiền lương của công nhân công kéo dài nhiều năm. Năm nay, toàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai chuyên mục vận động kiểm tra việc chi trả tiền lương cho nông dân công, tăng mật độ xử phạt đối với các đơn vị sử dụng lao động nợ lương của nông dân công, tiến hành kiểm tra giám sát tình trạng chi trả tiền lương cho nông dân công của các ngành nghề trọng điểm, tránh để xảy ra tình trạng nợ lương nông dân công mới.

Phòng bảo hiểm lao động tỉnh trước sau phải quy định chính sách bảo hiểm thương tật và bảo hiểm khám chữa bệnh cho nông dân công, quy định đơn vị sử dụng lao động phải ưu tiên các hình thức tham gia bảo hiểm chữa bệnh như bảo hiểm thương tật cho nông dân công, nông dân công có thể “kết hợp thống nhất tài khoản”, bảo hiểm chữa bệnh nội trú và bổ sung khám các bệnh hiểm nghèo trong bảo hiểm khám chữa bệnh. Tính đến cuối năm 2007, toàn tỉnh đã có 253,2 nghìn nông dân công tham gia bảo hiểm thương tật, 81,8 nghìn người tham gia bảo hiểm khám chữa bệnh và 84,1 nghìn người tham gia bảo hiểm dưỡng lão. Năm nay toàn tỉnh cần tăng số nông dân công tham gia bảo hiểm thương tật lên 500 nghìn người, bảo hiểm khám chữa bệnh lên 200 nghìn người, và tiếp tục tăng diện tham gia bảo hiểm dưỡng lão.

Ghi chú: Nông dân công, thực tế nghĩa là nông dân công nhân. Nông dân công là một quần thể đặc thù, họ mang hộ khẩu nông nghiệp (nông thôn), nhưng làm việc trong các nghành phi nông nghiệp, họ sinh sống và làm việc ở thành phố nhưng không hoàn toàn được du nhập vào cuộc sống sinh hoạt và cấp hộ khẩu thành phố. Theo ý nghĩa truyền thống, họ không còn là người nông dân theo đúng nghĩa mà cũng không được coi là công nhân. 

Biên dịch:

Dương Thuỳ Linh (Agroinfo)

Xem tin gốc tại:

http://www.yn.chinanews.com.cn/html/shizheng/20080402/53896.html


Tin khác