Trung Quốc tích cực ứng đối biến đổi khí hậu

19/04/2008

Hội nghị thường niên năm 2008 Diễn đàn châu Á Bác Ngao đã bế mạc vào ngày 13 tháng này. Các phóng viên trong và ngoài nước từng nhiều lần tham gia Diễn đàn cảm nhận rõ rệt chi tiết "xanh" tại hội nghị thường niên năm nay.

Nhiệt độ điều hoà không khí trong phòng đã được nâng cao nhiều so với những năm trước, túi đừng tài liều được đổi thành túi vải bảo vệ môi trường có thể sử dụng tuần hoàn.

Các nhân sĩ trong và ngoài nước tham dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao lần này phổ biến cho rằng, Trung Quốc tích cực ứng đối với biến đổi khí hậu, thông qua nhiều biện pháp như xây dựng chính sách và pháp quy, điều chỉnh cơ cấu công nghiệp, phổ biến sản phẩm và công nghệ tiết kiệm năng lượng, đề xướng quan niệm tiết kiệm năng lượng văn minh sinh thái trong toàn xã hội, ra sức đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải, đã thể hiện đầy đủ hình ảnh một nước lớn có tinh thần trách nhiệm.

Không nghi ngờ gì nữa biến đổi khí hậu đã trở thành một đề tài mang tính toàn cầu được quan tâm nhất. Trong hơn một thế kỷ qua, hoạt động sản xuất và đời sống của con người đã dẫn đến khí hậu toàn cầu ấm lên, đe doạ nghiêm trọng tới sự sống của con người.

Ông Pachauri, Chủ tịch Ủy ban chuyên môn liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đến dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao lần này nói rằng, chúng ta cần phải tìm ra một phương phán giải quyết để ổn định nhiệt độ trái đất, đặc biệt là tìm được một con đường khác trong phát triển. Về mặt này, Trung Quốc là một nước lớn có tinh thần trách nhiệm đang chuyển biến hình thức phát triển vì việc này. Tôi hết sức cảm động.

Nhà ngân hàng thượng trú tại Thượng Hải, Tổng Giám đốc Công ty hữu hạn Trung Quốc ngân hàng HSBC Richard Yorke nói với phóng viên rằng, tại Thượng Hải, chính quyền quy định nhiệt độ điều hoà không khí trong mùa hè không được thấp dưới 26 độ C. Ủy ban Giám sát và Quản lý ngành ngân hàng của Trung Quốc còn đưa ra chính sách tín dụng xanh, nghiêm khắc hạn chế vay tín dụng cho các ngành tiêu hao năng lượng cao và ô nhiễm nặng. Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực thậm chí khiến cho một số nước phương Tây phải ao ước.

Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao vấn đề biến đổi khí hậu, Thủ tướng Trung Quốc đích thân đảm nhiệm Trưởng Tiểu Ban lãnh đạo Quốc gia về công tác ứng đối biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải. Trung Quốc tích cực thực hiện "Công ước khung về biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc", ban hành "Phương án Quốc gia ứng đối biến đổi khí hậu của Trung Quốc", căn cứ theo yêu cầu của phát triển quan khoa học, xây dựng xã hội loại hình tiết kiện năng lượng, thân thiện với môi trường nhằm nâng cao năng lực ứng đối với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đề cương "Quy hoạch 5 năm lần thứ 11" của Trung Quốc nêu ra, đến năm 2010, giảm thiểu khoảng 20% tiêu hao năng lượng và 10% tổng lượng chất thải gây ô nhiễm chủ yếu trên một đơn vị GDP.

Trung Quốc đã nhiều năm liên tục thực thi điều tiết vĩ mô, đang ra sức phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng, kiềm chế sự tăng trưởng quá nhanh của các ngành tiêu hao năng lượng cao và chất thải cao, đẩy mạnh đào thải các doanh nghiệp tiêu hao năng lượng cao như điện lực, gang thép, vật liệu xây dựng và A-lu-min nhôm v,v... thực thi mười công trình trọng điểm tiết kiệm năng lượng, tăng nhanh công tác làm mẫu và phổ biến công nghiệp hoá công nghệ tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải.

Công tác xây dựng các nhà máy điện cỡ lớn với hiệu quả cao và đóng cửa nhà máy nhiệt điện nhỏ khiến tổng lượng than phát điện giảm mạnh. Năm năm qua, lượng than tiêu hao trên một đơn vị điện năng đã giảm 26Gam/ki-lô-oát giờ. So với năm năm trước, lượng điện sản xuất trong một năm có thể tiết kiệm được 100 triệu tấn than nguyên khai.

Trung Quốc còn đưa ra chính sách thuế khuyến khích tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải, xây dựng cơ chế đầu tư tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải do chính phủ hướng dẫn, doanh nghiệp làm chính và xã hội tham gia. Trước năm 2010, ngân sách Trung ương sẽ tài trợ cho việc phổ biến sử dụng 150 triệu bóng đền com-pắc.

Nhiều biện pháp và chính sách đã thu được hiệu quả nổi bật. Năm ngoái, tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP của Trung Quốc đã giảm 3,27%, tương đương với khoảng 90 triệu tấn than tiêu chuẩn.

Có một số chuyên gia chỉ rõ, mặc dù Trung Quốc đã thu được thành tích đáng mừng về mặt ứng đối biến đổi khí hậu, nhưng điều cần phải nhìn thẳng là Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều khó khăn và trở ngại trong quá trình thực hiện toàn diện mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải, công cuộc ứng đối biến đổi khí hậu vẫn gánh nặng đường xa.


Tin khác