Báo cáo thường niên ngành nông nghiệp 2007 và triển vọng năm 2008

18/04/2008

Lần đầu tiên ở Việt Nam, báo cáo thường niên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do một đơn vị phân tích độc lập là Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD) thực hiện. Báo cáo thường niên NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2007 VÀ TRIỂN VỌNG 2008 với những phân tích toàn diện và cập nhật đưa đến cho độc giả những hiểu biết sâu sắc về những chủ đề quan trọng của phát triển nông nghiệp, nông thôn năm Việt Nam 2007 và triển vọng cho năm 2008.

- Số trang: 190 trang (40 trang dữ liệu)

- Báo cáo xuất bản bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt

- Bìa in 4 màu

- Trang ruột 2 màu

- Phát hành: 3/2008

Sử dụng các nguồn số liệu đáng tin cậy trong và ngoài nước (GSO, IMF, UN, USDA, v.v..) báo cáo NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2007 VÀ TRIỂN VỌNG 2008 đã đưa ra bức tranh tổng quan về tình hình nông nghiệp, nông thôn qua các dữ liệu lịch sử (2001 - 2007), đồng thời phân tích triển vọng cho năm 2008. Báo cáo cũng đề cập đến các vấn đề nổi bật của nông nghiệp Việt Nam trong năm qua như: Nông nghiệp Việt Nam sau 1 năm hội nhập WTO, thay đổi trong tổ chức quản lý nhà nước, diễn biến giá cả và sản xuất nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, tình hình thiên tai, dịch bệnh và vấn đề đang được thế giới quan tâm như nhiên liệu sinh học.  

Báo cáo thường niên với những phân tích toàn diện và cập nhật đưa đến cho độc giả những hiểu biết sâu sắc về những chủ đề quan trọng của phát triển nông nghiệp, nông thôn năm Việt Nam 2007 và triển vọng cho năm 2008.  

Báo cáo NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2007 VÀ TRIỂN VỌNG 2008 là tài liệu quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách TW và địa phương, các doanh nhân, các chuyên gia và tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu và tất cả những ai quan tâm đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Mục lục:

PHẦN I. KINH TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP THẾ GIỚI 2007

1. Kinh tế thế giới 2007

2. Nông nghiệp thế giới 2007

PHẦN II. KINH TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP MỘT SỐ NƯỚC

Hoa Kỳ

Trung Quốc

Thái Lan

PHẦN III. KINH TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2007

1. Kinh tế Việt Nam 2007

2. Nông nghiệp Việt Nam 2007

PHẦN IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM NĂM 2007

PHẦN V. TRIỂN VỌNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2008

1. Cơ sở dự báo

2. Triển vọng nông nghiệp Việt Nam 2008

PHẦN VI. DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU

PHẦN VII. PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Kinh tế và Nông nghiệp Thế giới

Phụ lục 2. Kinh tế và Nông nghiệp Việt Nam

Phụ lục 3. Bản đồ nông nghiệp Việt Nam

Phụ lục 4. Văn bản chính sách nông nghiệp ban hành năm 2007

Phụ lục 5. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 của Chính phủ

Phụ lục 6. Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp 2008 của Bộ NN&PTNT

Phụ lục 7. Địa chỉ và website nông nghiệp hữu ích

Xem thêm thông tin về báo cáo NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2007 VÀ TRIỂN VỌNG 2008 và đặt mua báo cáo tại đây.


Tin khác