Trung tâm Phát triển Nông thôn chuyển trụ sở

11/06/2009

Thông báo, Kể từ tháng 6/2009, Trung tâm Phát triển Nông thôn (RUDEC/IPSARD) chuyển trụ sở

Địa điểm trụ sở mới:

38/14 Lô 1C, Đường Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm vẫn giữ nguyên số điện thoại, fax và email:

Điện thoại: 04 37624190/ 91

Fax: 04 37624193

Email: Phòng hành chính: hanhchinhrudec@gmail.com

Phòng khoa học: rudec.ipsard@fpt.vn)

RUDEC xin trân trọng thông báo đến toàn thể các đơn vị trong viện và các đối tác để tiện trong việc liên hệ, hợp tác.


RUDEC

Tin khác