Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn Việt Nam 2008

20/11/2009

AGROINFO – Sáng ngày 20-11-2009, Báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2008 tại 12 tỉnh” đã được công bố...

Đây là một cuộc điều tra quy mô, được sự phối hợp thực hiện giữa nhiều đơn vị khoa học trong và ngoài nước: Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương (CIEM); Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và Khoa Kinh tế - Đại học Copenhagen. Tài trợ cho hoạt động này là Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

PGS.TS Lê Xuân Bá thay mặt đoàn chủ tọa khai học hội thảo

Ngài Peterer Lysholt Hansen Đại sứ Đan Mạch ở Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Hoạt động điều tra, nghiên cứu hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2008 đã phác thảo nên bức tranh sinh động của hộ gia đình nông thôn Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu này đã tạo nên cơ sở thực tiễn quan trọng để góp phần vào quá trình hoạch định chính sách liên quan đến nông nghiệp – nông thôn –nông dân.

TS Chu Tiến Quang thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày bối cảnh thực hiện báo cáo
GS Finn Tarp trình bày kết quả báo cáo
TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD : "Tôi đánh giá rất cao sự phối hợp giữa các đơn vị cùng thực hiện báo cáo. Sự phối hợp này là một điểm mạnh của hoạt động lần này..."

Báo cáo của cuộc điều tra này đã được giới thiệu bản sơ thảo vào tháng 7-2009 và nhận được nhiều ý kiến phản hồi, góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học. Báo cáo công bố lần này là bản hoàn thiện, nhận được sự đồng tình, nhất trí cao độ của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu. Đồng thời, nhiều ý kiến bổ sung cũng được ghi nhận để những lần thực hiện sau đạt hiệu quả cao hơn.

Tin, ảnh: KG


Tin khác