Du lịch Bắc Hà - 5 tháng đầu năm 2010 khởi sắc

09/06/2010

AGROINFO - Từ đầu năm 2010 đến nay, huyện Bắc Hà đã đón 30.800 lượt khách du lịch (trong đó, khách quốc tế chiếm 55%, tăng 4.800 lượt khách so với cùng kỳ năm 2009).

Vào dp xuân, hoa mn n sm, ngút ngàn màu trng trên vùng Bc Hà. Đây cũng là dp mà người dân đa phương t chc nhiu l hi văn hóa truyn thng đm đà bn sc dân tc: l hi gu tào ca người Mông, l hi xung đng ca người Tày…Nét đp ca thiên nhiên cùng nét đm m trong văn hóa đa phương đã lôi cun lượng khách du lch đến vi Bc Hà ngày mt nhiu hơn. Hơn thế na, chính quyn Bc Hà cũng chú trng nhiu hơn đến công tác tuyên truyn, qung bá được tăng cường hiu qu, tình hình trt t an toàn xã hi n đnh..., đây cũng là yếu t thu hút du khách.

Trò chơi dân gian là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân Bắc Hà

Các đim đến hp dn được du khách la chn là: ch văn hóa Bc Hà, làng ngh truyn thng dân tc Mông xã Bn Ph, làng du lch văn hóa - sinh thái dân tc Mông, rng nguyên sinh và hang Rng T Van Chư, tour du lch thôn Trung Đô (Bo Nhai) - hang Tiên - ch văn hóa xã Cc Ly...

Theo d báo, lượng du khách đến Bc Hà s tăng mnh trong tháng 6 (ước trên 30.000 lượt khách). Đây là thi đim đa phương t chc gii đua nga truyn thng Bc Hà m rng năm 2010 (ngày 19/6). Bên cnh đó còn nhiu hot đng văn hóa - văn ngh dân gian, th dc- th thao dân tc...thu hút nhng du khách mun tìm v ci ngun dân tc.


AGROINFO (Theo Báo Lào Cai)

Tin khác