Đắc Lắc - Gần 1.500 ha cây trồng bị mất trắng do gieo trỉa sớm

09/06/2010

AGROINFO - Mặc dù đã có những cảnh báo của cơ quan chức năng về hiện tượng nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài sau 2 trận mưa đầu mùa, nhưng nhiều nông dân vẫn vội vàng xuống giống khiến hơn 3.000 ha hoa màu bị khô hạn nặng.

Trong đó, gn mt na din tích này, ch yếu là trng ngô, đu, lúa… đã b mt trng.Thit hi nng n nht là huyn Cư M’gar. Ti đa phương này khô hn đã làm nh hưởng đến phn ln din tích hoa màu, lương thc gieo sm, trong đó hơn 1390 ha ngô, đu đã b mt hoàn toàn. Xã Ea Kiết, là đa phương có din tích cây trng b thit hi ln nht huyn Cư M’gar, lên đến 370 ha. Sau nhiu tháng vt v chng hn cho cây cà phê, nông dân li tiếp tc đi mt vi khô hn gây hi cây hoa màu ngn ngày. Mt s huyn khác như Krông Pak, Ea H’leo, nhiu din tích cây trng gieo tra sm cũng b khô hn gây thit hi nng. Tng thit hi trên đa bàn toàn tnh ước tính khong 3,3 t đng.

 

 Nông dân lại mất mùa vì hạn hán...

Đi phó vi tình trng hn hán,  UBND tnh đã kp thi ch đo các s ngành hu quan và chính quyn đa phương tích cc giúp nông dân khc phc hu qu và t chc gieo trng li. Tnh cũng đã trích hơn 200 triu đng t ngun qu khc phc thiên tai đ mua các loi ging mi h tr cho nông dân. Tnh đang tiếp tc lp các đoàn đi kim tra, đánh giá tình hình thit hi cây trng mi gieo trên mt s đa bàn đ có bin pháp h tr cn thiết, giúp dân khc phc khó khăn, n đnh sn xut v hè thu năm nay.


AGROINFO (Theo báo Đắc Lắc)

Tin khác