Chính sách khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân trong phát triển nông nghiệp nông thôn

23/06/2010

AGROINFO – Sáng 22/6/2010, tại hội trường lớn Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) đã diễn ra buổi tập huấn về “Tình hình đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân trong phát triển nông nghiệp nông thôn”

Tại buổi tập huấn này, TS Đặng Kim Sơn tổng kết về tình hình đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thời gian qua, từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp.

 
 

Về tình hình đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thời gian qua, 2 vấn đề được đặt ra là tình hình đầu tư chung và tình hình đầu tư của các loại hình kinh tế. Xem xét về tình hình đầu tư chung, các vấn đề được đặt ra là: Vốn đầu tư thực hiện theo giá thực tế, đầu tư chia theo ngành và theo thành phần kinh tế, tình hình đầu tư của các loại hình kinh tế vào nông thôn, vốn bình quân của các doanh nghiệp nông thôn theo thành phần kinh tế….TS Đặng Kim Sơn tổng kết 4 nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển chậm chạp của doanh nghiệp nông thôn: hạ tầng cơ sở ở nông thôn yếu kém nhất là giao thông, điện sản xuất và nước sạch; hệ thống luật lệ chính sách và quy định thủ tục còn nhiều vướng mắc chưa thực sự hấp dẫn đầu tư về nông thôn; lao động nông thôn thiếu lực lượng có tay nghề cao, chất lượng tốt về khả năng quản lý và kỹ thuật; các chính sách vĩ mô chưa thực sự tạo ra môi trường phát triển thuận lợi và ưu tiên phát triển cho doanh nghiệp nông thôn.

 
 

Đánh giá về tình trạng doanh nghiệp ở nông thôn sau khủng hoảng kinh tế thế giới, các ý kiến cho biết: 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn đã ngừng hoạt động. Hơn 80% các làng nghề không sản xuất, 5 triệu lao động của các làng nghề mất việc trong năm 2009. Hiện nay có 90 đến 300 ngàn lao động nông thôn không có việc, hoặc mất một phần việc phải quay về nông thôn. Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp đang bị thu hẹp, doanh nghiệp không bán được hàng, kim ngạch xuất khẩu nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ những tháng đầu năm 2009 đều giảm so với năm trước.

 
 
Từ những nhận định, phân tích về tình hình đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thời gian qua, tác giả đề xuất một số kiến nghị giải pháp, bao gồm các chính sách ngắn hạn và chính sách dài hạn. Trong đó, các chính sách ngắn hạn nên được tập trung gồm có: hỗ trợ, giám sát để ngân hàng thương mại ưu tiên cho các doanh nghiệp nông thôn vay; hỗ trợ cho lao động mất việc làm, lao động thất nghiệp. Các chính sách dài hạn bao gồm: Các vấn đề về hạn chế thể chế chính sách, hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, hỗ trợ phát triển cơ sở  hạ tầng nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến, chính sách vĩ mô.
 
 

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, các đại biểu cũng bàn luận về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hiện nay; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuế cho các ngành ưu đãi đầu tư; ưu đãi tín dụng; ưu đãi sử dụng đất đai….Tổng kết buổi tập huấn, Ts Đặng Kim Sơn phát biểu: “Kết nối nông thôn- đô thị , nông nghiệp – thị trường là một nhu cầu tất yếu của sự phát triển”. Và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Việc đầu tư và khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân trong phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nông nghiệp nông thôn nước ta.


AGROINFO

Tin khác