Hậu Giang: Hướng tới phát triển bền vững ngành thuỷ sản

15/09/2011

Nhằm phát triển ngành thủy sản của tỉnh một cách bền vững, Hậu Giang đã có qui hoạch tổng thể cho ngành này đến năm 2020. Theo đó, ngành sẽ phát triển nuôi thuỷ sản theo 3 loại hình: nuôi chuyên, nuôi kết hợp và nuôi lồng, vèo; xác định cá tra là đối tượng nuôi chủ lực, nuôi với hình thức thâm canh, tập trung ven các sông lớn thuộc huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp.

 
Mô hình nuôi cá bè trên sông ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đến năm 2015 và 2020, ngành thủy sản tỉnh Hậu Giang phấn đấu đạt được từ 16 nghìn ha đến 20 nghìn ha nuôi trồng các loại thủy sản, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân về diện tích của giai đoạn 2011-2015 là 7,8%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 4,6%/năm; ổn định lượng ghe thuyền khoảng 500 chiếc. Cùng với đó, sản lượng thuỷ sản đến năm 2015 phấn đấu đạt trên 165 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào năm 2015, ước tính sẽ đạt 200 triệu USD và đạt 275 triệu USD năm 2020, từ đó sẽ kéo theo hàng chục nghìn lao động có việc làm và thu nhập ổn định. 

Để hoạt động khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Hậu Giang sẽ cơ cấu lại các nghề khai thác hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, chuyển dịch khai thác sang hình thức nuôi trồng sinh thái. Cụ thể, tỉnh tăng cường công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi, nghiêm cấm những ngành nghề gây xâm hại nguồn lợi. Các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tư vấn, hỗ người nuôi nâng cao chất lượng sản phẩm thuỷ sản khai thác, cung cấp thông tin, giá cả, thị trường, giảm bớt các khâu trung gian khi bán sản phẩm. Cùng với đó, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong khai thác nhằm nâng cao hiệu quả và bảo vệ tốt nguồn lợi; tập huấn ngắn hạn, tham quan mô hình và tiếp xúc trực tiếp với người dân.
 
Xác định khâu chế biến và tiêu thụ thuỷ sản là một trong những khâu quan trọng của ngành nuôi trồng thủy sản nên tỉnh đã có những chiến lược cho phát triển dài lâu, đó là nâng cấp các cơ sở hiện có, từng bước gia tăng công suất chế biến cân đối với khả năng đáp ứng của nguồn nguyên liệu; chuyển đổi cơ cấu mặt hàng từ thô sang tinh, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản chế biến đáp ứng ngày càng cao của thị trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, chú trọng xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho các sản phẩm chủ lực như cá tra, cá thác lác. Mặt khác, ngành thuỷ sản tăng cường công tác quản lý, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ nhằm ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh./..
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=478220


Tin khác