Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá và giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

04/04/2012

Đây là một trong sáu nội dung mà Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Văn phòng IFAD Việt Nam và Dự án IMPP Hà Tĩnh đã thống nhất ký kết hợp tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh.

 
Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá và giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
 
Sáng 03/04/2012, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có Lãnh đạo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, đại diện văn phòng IFAD tại Việt Nam. Tiếp đoàn công tác có đồng chí Lê Đình Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; Ban quản lý dự án IMPP Hà Tĩnh.
Tính đến thời điểm này, có 99% xã đã phê duyệt quy hoạch, trong đó có 68 xã hoàn thành việc bổ sung quy hoạch theo Thông tư 13; 96% số xã đã phê duyệt đề án xây dựng NTM và đề án phát triển sản xuất; việc cắm mốc các xã điểm đã thực hiện xong. Đến nay, các xã trong nhóm 48 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh đã tăng lên 3-5 tiêu chí/xã, các xã còn lại tăng 1- 2 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2012 có 3 xã về đích trong xây dựng NTM. Tỉnh đã phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và đang xây dựng chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả.
Dự án IMPP “Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh” triển khai trong gian qua đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nâng cao nhận thức của người dân, cải thiện sự tiếp cận và tham gia của người nghèo vào thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở 50 xã vùng dự án.
Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện tiến độ xây dựng NTM, cũng như thành tựu của dự án IMPP trong thời gian qua
 
Buổi làm việc nhằm lấy ý kiến đóng góp về việc hợp tác, đúc rút kinh nghiệm, tổng kết các mô hình tốt, của dự án IMPP để vận dụng vào xây dựng NTM Hà Tĩnh; tạo cơ chế thông thoáng, sân chơi hiệu quả nhằm phát huy hết nguồn lực xã hội hóa, đồng thời tạo động lực để người dân tiếp cận; phân cấp và trao quyền cho người dân…
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện xây dựng NTM, cũng như thành tựu của dự án IMPP trong thời gian qua. Thành công của dự án không chỉ đóng góp một phần vào việc cải thiện thị trường, tăng thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn để lại nhiều phương pháp, cách làm hay trong quá trình thực hiện, nhất là kế hoạch phân cấp xã, cải thiện sự tiếp cận và sự tham gia của người nghèo vào thị trường, tạo ra chuỗi giá trị cho sản phẩm… Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp thu, vận dụng những cơ chế để xây dựng chính sách, cơ chế lồng ghép các nguồn vốn một cách hợp lý phục vụ cho quá trình xây dựng NTM. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết sẽ cùng đồng hành với tỉnh Hà Tĩnh trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách lồng ghép cũng như giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, trình Thủ tướng những chủ trương mang tính đặc thù trong thời gian sớm nhất.
Lễ ký kết hợp tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
 
Đồng chí Lê Đình Sơn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án IFAD đối với Hà Tĩnh. Để nâng cao tính hiệu quả trong sự liên kết, tỉnh mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ hơn nữa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án IFAD trong việc hoạch định những chính sách, tạo điều kiện thuận lợi triển khai lồng ghép những nội dung về xây dựng NTM đến tận cơ sở. Tỉnh xin cam kết sẽ nổ lực hết mình, phát huy nội lực nhằm tạo thế chủ động, kích hoạt được người dân cùng chung tay xây dựng NTM.
Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM  tại Hà Tĩnh giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Chính sách và Chiến lược nông nghiệp nông thôn, dự án IFAD và dự án IMPP Hà Tĩnh.
Theo Nông thôn mới Hà Tĩnh

Tin khác