23.000 hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp

16/04/2012

Tin từ Bộ NNPTNT cho biết, trong số 21 tỉnh, thành được thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) theo Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay mới có 2 tỉnh tỉnh ký hợp đồng với các hộ nông dân là Nghệ An và Đồng Tháp.

Đã có khoảng 23.000 hộ tham gia, chủ yếu là số hộ nghèo (được hỗ trợ 100% phí mua BHNN) và cận nghèo (được hỗ trợ 80%). Còn các hộ nông dân khác, hầu hết vẫn chưa ký được hợp đồng tham gia BHNN.
Để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh việc tham gia BHNN của nhiều người dân, hiện Bộ NNPTNT đang kiến nghị điều chỉnh một số vấn đề như: Đưa thêm bệnh đạo ôn ở cây lúa vào trong danh mục các bệnh được bảo hiểm và làm rõ hơn một số chính sách về BHNN...
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/84231p1c34/23000-ho-tham-giabao-hiem-nong-nghiep.htm


Tin khác