Thúc đẩy tiến độ xây dựng kho dự trữ lúa gạo

08/05/2012

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 164/TB-VPCP, ngày 4/5/2012 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về tình hình xây dựng kho mua lúa gạo tạm trữ và chính sách sản xuất, tiêu thụ nông sản; trong đó nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với một số địa phương kiểm tra, khảo sát lúa hàng hoá còn tồn trữ trong dân để đề xuất việc tiếp tục mua, giữ giá lúa ổn định, có lợi cho nông dân.

Liên quan đến việc tiêu thụ lúa gạo vụ Đông Xuân năm 2012, do thị trường xuất khẩu có khó khăn, lượng gạo xuất khẩu thấp hơn so với cùng kỳ và lượng gạo tồn kho khá lớn, Văn bản yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam phải tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, có giải pháp khắc phục khó khăn, bảo đảm tiêu thụ hết lúa hàng hoá và thực hiện mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2012.
Ngoài ra, việc hỗ trợ lãi suất để mua tạm trữ lúa gạo thời gian qua là giải pháp cần thiết có hiệu quả nhất định, tuy nhiên cần nghiên cứu xem xét thêm về thời điểm thực hiện để các doanh nghiệp chủ động mua kịp thời, không để giá lúa xuống quá thấp.
Về cơ bản lâu dài, để nông dân có lợi nhuận sản xuất lúa đạt từ 30% trở lên và giữ đất sản xuất lúa để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ngoài các chính sách hiện hành, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ vùng trồng lúa, hỗ trợ người sản xuất khi giá lúa xuống dưới mức giá thành sản xuất; tổ chức các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân theo hướng xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn để cung cấp vật tư, dịch vụ đầu vào với giá cả ổn định, bảo đảm chất lượng và tổ chức tiêu thụ lúa gạo với giá có lợi cho nông dân.
Cũng theo văn bản trên, hiện tiến độ xây dựng kho dự trữ lúa gạo thực hiện chậm so với kế hoạch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương rà soát để điều chỉnh kịp thời quy hoạch, giao cho các doanh nghiệp có đủ năng lực thực hiện ở từng địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ xây dựng theo quy định. Đối với đất xây dựng kho tạm trữ lúa gạo, doanh nghiệp đã bỏ tiền mua đất thì giao Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn cho phép hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=521260


Tin khác