Hỗ trợ 100% lãi suất vay mua tạm trữ thóc, gạo

20/02/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định mua tạm trữ một triệu tấn quy gạo trong vụ đông xuân năm 2012-2013 ở đồng bằng sông Cửu Long.

Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 20/2/2013 đến hết ngày 31/3/2013. Đáng chú ý, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ. Thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là ba tháng, từ ngày 20/2/2013 đến ngày 20/5/2013.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân trực tiếp có kho chứa thóc, gạo đúng quy chuẩn mua số thóc, gạo tạm trữ trên. Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.
Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định và bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ lãi suất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ định một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ.
Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long và Hiệp hội Lương thực Việt Nam xây dựng quy chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo đúng quy định.
Theo Nông nghiệp Việt Nam

Tin khác