Tăng cường cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp

20/02/2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, với nỗ lực trong việc khuyến khích đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu mới của sản xuất trong tình hình hiện nay.

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2012, toàn ngành tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân mua máy móc, thiết bị phục vụ chế biến và giảm tổn thất sau thu họach đối với nông, thủy sản. Do đó, đến nay đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của nông dân cả nước, nhất là vùng sản xuất lúa hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long. Các chính sách hỗ trợ cũng tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở cơ khí chế tạo máy trong nước đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Nhờ đó, mức độ cơ giới hoá thời gian qua đã tăng khá, các khâu sản xuất đạt tỷ lệ bình quân như sau: làm đất trồng lúa đạt 80%, thu hoạch lúa đạt 25%, tuốt lúa đạt 95%, xay xát lúa, gạo 95%. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đến nay đã có 12.234 máy gặt lúa, trong đó máy gặt đập liên hợp 8.698 chiếc, chiếm 71% còn lại là máy cắt lúa xếp dãy, diện tích lúa được gặt bằng máy cả vùng đạt 56%.
Đáng chú ý, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện cũng đã có trên 10.000 máy sấy (quy đổi công suất 6 tấn mẻ), sấy khô chủ động được 42% sản lượng lúa vụ hè thu, hao hụt sau thu hoạch đã giảm đáng kể.
Để tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, trong năm 2013, ngành nông nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và 65/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thuỷ sản; tiếp tục hướng dẫn thực hiện và tổ chức thực hiện quy hoạch công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản tại các địa phương…
Ngoài ra, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm theo chuỗi từ khâu sản xuất nguyên liệu đến bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ; tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản về điều kiện sản xuất đáp ứng quy định về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, trên cơ sở đó có giải pháp xử lý các cơ sở chưa chấp hành nghiêm...
Theo Báo điện tử Đảng cộng sản

Nguồn: http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10004&cn_id=570552


Tin khác