THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

20/02/2013

Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn ARD-SPS giai đoạn 2007- 2012” - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT có nhu cầu thực hiện chương trình đưa tin về hội nghị “Triển vọng ngành hàng cà phê 2013: Giá trị gia tăng trong chuỗi ngành hàng” diễn ra ngày 10/03/2013

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
TRUNG TÂM TT PTNNNT
--------------------------
 
              “V/v:Thư mời cung cấp dịch vụ truyền thông
     
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà nội, ngày 20  tháng 02 năm 2013

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG
 
Kính gửi: Quý Công ty
                        Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn ARD-SPS giai đoạn 2007- 2012” - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT có nhu cầu thực hiện chương trình đưa tin về hội nghị “Triển vọng ngành hàng cà phê 2013: Giá trị gia tăng trong chuỗi ngành hàng” diễn ra ngày 10/03/2013 với nội dung như sau :
  1. Đưa 02 tin trên truyền hình:
-          Kênh phát sóng: VTC1 và DRT
-          Chuyên mục: Thời sự
-          Thời lượng: 01 phút đến 03 phút
-          Thời gian phát sóng: Ngày 10/03/2013
  1. Đăng tin trên các trang báo mạng
-          08 Bài viết trên các trang báo: Lao động, người lao động, quân đội nhân dân, Việt nam plus, Công lý, Tin mới, công an nhân dân, thể thao văn hóa
-          Thời gian đăng báo: Từ ngày 10/03/2013 đến 15/03/2013
Địa chỉ liên hệ :                          
Lê Thị Kim Chung
Phòng Tổ chức hành chính và hợp tác quốc tế
Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04 39725153
Thời gian nhận báo giá trong vòng 07 ngày kể từ ngày đăng thông báo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tin khác