Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp đón xuân Ất Mùi 2015

12/02/2015

Giữ vững đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng ngày 12/02/2015, Viện Chính sách & Chiến lược Phát triển NNNT tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón xuân Ất Mùi.

Toàn thể lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Trung tâm, các Bộ môn, các Phòng chức năng trực thuộc Viện và nhiều cán bộ đã từng công tác, công hiến tại Viện nay đã nghỉ hưu tham dự buổi gặp mặt này.

Viện trưởng, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn thay mặt lãnh đạo Viện báo công với các cán bộ hưu trí về những thuận lợi và khó khăn Viện đã đạt được trong năm 2014.

Trong buổi gặp gỡ lãnh đạo Viện cũng đã đón nhận được rất nhiều tình cảm, đóng góp chân thành từ các cán bộ đã đi trước nhằm củng cố, xây dựng tập thể Viện phát triển vững mạnh hơn nữa.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Đoàn Thanh niên IPSARD


Tin khác