THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

05/11/2014

THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào Dự toán đề xuất: RFF: VIE.RFF.13.2014.01: “Diễn đàn đối thoại và triển vọng ngành cà phê Việt Nam năm 2014” đã được Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững IDH phê duyệt ngày 09/10/2014. Trung tâm Thông tin muốn tìm 01 chuyên gia có kinh nghiệm  biên dịch trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là các tài liệu về ngành cà phê để biên dịch tài liệu cho “Diễn đàn Đỗi thoại và Triển vọng ngành cà phê  Việt Nam 2014” dự kiến diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/12/2014. Nội dung cụ thể như sau:

Số lượng tài liệu dự kiến: 300 slide

Thời gian thực hiện: 19 – 28/11/2014

Đơn giá: 5USD/slide

Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 13/11/2014

Mọi thông tin xin liên hệ:

Cô Lê Thị Kim Chung

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Tấng 4- Số 16- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại: 04.39725153; DĐ: 01647538866; Email: Le.lekimchung02@gmail.com


Tin khác