Diễn đàn đối thoại và triển vọng ngành cà phê Việt nam 2015

22/11/2015

Thời gian: 7:30 Ngày 02/12/2015, Venue: Tầng 1 K.sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, TP HCM

 

Trong nhiều năm qua, ngành cà phê vẫn luôn chứng tỏ là ngành hàng chiến lược của Việt Nam. Năm 2013 chứng kiến bước đột phá trong đổi mới tổ chức ngành hàng với sự ra đời của Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam (VCCB). Đây là Ban ngành hàng nông sản đầu tiên của Việt nam mà cả khối công và tư đều có tiếng nói đại diện và bình đẳng để cùng ra quyết định và hành động vì ngành cà phê bền vững.

 

“Diễn đàn Đối thoại và Phát triển bền vững ngành hàng Cà phê Việt Nam” (Diễn đàn) là một sự kiện thường niên của VCCB với mục tiêu tạo diễn đàn đối thoại mở giữa VCCB và các tác nhân trong ngành hàng về thực trạng, các vấn đề nổi bật, các đề xuất giải pháp và hành động tiếp theo để phát triển cà phê bền vững. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ cung cấp cho thành viên VCCB các thông tin và đánh giá hữu ích để tham khảo khi bỏ phiếu cho các vấn đề quan trọng và thông qua kế hoạch năm tiếp theo.

 

Thành công của Diễn đàn trong những năm vừa qua phải kể đến sự đóng góp lớn của các nhà tài trợ trong và ngoài nước. Diễn đàn 2015 tiếp tục nhận được sự tài trợ của Tổ chức Sáng Kiến Thương mại Bền vững (IDH) và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Đây là hai trong những đơn vị đã và đang phối hợp chặt chẽ với VCCB về phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam.

 

Diễn đàn 2015 sẽ được tổ chức trong ngày 02/12/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào các nội dung: Tình hình cà phê Thế giới và Việt Nam 2014-2015 và triển vọng 2015-2016; Cập nhật hoạt động của Ban điều phối Ngành hàng Cà phê Việt Nam 2015 và các góp ý thúc đẩy hoạt động của Ban; Cập nhật tình hình tái canh cà phê; Chương trình tín dụng cho tái canh cà phê; Các hoạt động sản xuất công tư trong sản xuất cà phê bền vững; Vấn đề quy hoạch mạng lưới chế biến cà phê và định hướng nâng cao giá trị gia tăng trong chế biến cà phê; Vấn đề phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột; Vấn đề liên kết nông dân doanh nghiệp trong ngành cà phê Việt Nam; Giới thiệu Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê bền vững; Các sáng kiến phát triển cà phê bền vững hiện nay;… Đặc biệt, phiên Đối thoại chính sách giữa VCCB và các tác nhân ngành cà phê sẽ là phiên đối thoại mở nhằm phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam trong tương lai.

Xem nội dung các bài trình bày

Báo cáo OUTLOOK 2015_tiếng Việt

Báo cáo OUTLOOK 2015_tiếng Anh

 


Tin khác