Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trị Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trị Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương hôm nay, Thủ tướng đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, xem vướng cái gì để tháo gỡ cho tăng trưởng.

Theo người đứng đầu Chính phủ đây được coi là nhiệm vụ quan trọng của các bộ, ngành, địa phương cho việc hiện thực mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng cho rằng, nút thắt của tăng trưởng thứ nhất vẫn là thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư xây dựng. Cụ thể, giải ngân trong tháng 7 mới đạt gần 30% kế hoạch. 

Nút thắt thứ hai là vay vốn tín dụng, Thủ tướng "đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, không dồn cho các đại gia mà tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng”.

Nút thắt thứ ba là giải phóng mặt bằng cho dự án, kể cả ODA và các dự án khác. “Tại sao địa phương A giải phóng mặt bằng nhanh như thế còn các địa phương ì ạch, mãi không giải phóng được?”- Thủ tướng đặt câu hỏi.

Với những vấn đề trên, Thủ tướng đề nghị Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc kiểm tra. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo. Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình tăng trưởng tại phiên họp Chính phủ hằng tháng.

Đặc biệt theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc tháo nút thắt chỉ cần lơi là một chút là tăng trưởng sụt giảm ngay.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, Thủ tướng cho biết, sắp tới đây, đến hạn định đến tháng 9, 10 này, đơn vị nào, địa phương nào không giải ngân thì sẽ điều động vốn cho đơn vị khác.

“Sau hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp vừa qua, phải chỉ đạo phát triển phong trào khởi nghiệp ở địa phương, chứ không phải “đánh trống bỏ dùi”. Yêu cầu sớm ban hành nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa” – Thủ tướng nhấn mạnh. 

Đồng thời đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ hơn nữa, nhất là cải cách hành chính, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. Phải chuyển động hệ thống từ Trung ương đến cơ sở theo hướng phục vụ người dân tốt hơn, giải quyết nhanh mọi thủ tục để giải phóng sức sản xuất.

“Hướng này chúng ta nói nhiều nhưng thực hành còn kém, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn”- Thủ tướng nêu rõ.


 Để tránh rơi vào tình trạng quan liêu, cửa quyền hách dịch, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương phải tiếp tục lắng nghe, xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đối thoại với người dân, doanh nghiệp để tìm ra phương thức xử lý hợp tình, hợp lý, thuyết phục. 

“Nếu chính sách đi từ trong phòng lạnh thì sẽ không vào cuộc sống đâu. Cải cách hành chính phải nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, cụ thể, sát thực tiễn, không ngồi chờ báo cáo”- người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có cuộc họp làm rõ xem cái gì vướng mắc thể chế thì báo cáo Thủ tướng, có cái cần thiết báo cáo Thường vụ Quốc hội. Đối với Thanh tra Chính phủ, hiện đang thanh tra, kết luận một số vụ việc tiêu cực thì cần làm nghiêm túc, đến nơi đến chốn, không “đánh trống bỏ dùi”.

“Cần phải nêu cao trách nhiệm cá nhân trong điều hành, chỉ đạo, cần quyết liệt, cụ thể hơn, kiểm tra, kiểm soát tốt hơn, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Khen thưởng và kỷ luật phải kịp thời đối với điều hành”-Thủ tướng nói.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. Do đó, thực hiện rà soát tổng thể pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, nhà ở, các chính sách cụ thể cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Bước đầu xác định khoảng 30 Nghị định phải sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ những vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh.